ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.1:631.1(475)
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Зовнішні ринки та агропродовольчий сектор Польщі / Шайнер Пьотр // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 84

Мета статті - оцінка впливу зовнішніх ринків на обрані підсектори агропродовольчого сектору економіки Польщі. Для досягнення поставленої мети було проаналізовано значний масив статистичних матеріалів, зокрема, дані Світового банку, Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) й Польського центрального управління статистики. У дослідженні використовувався метод аналізу ринкових показників. Представлене дослідження показало, що результатом глобалізаційних процесів є дедалі зростаючий вплив економічної ситуації світового ринку на попит і пропозицію на внутрішніх ринках. Статистичні дані підтверджують високий рівень ринкового взаємозв’язку. Вплив економічної ситуації на світовому ринку на внутрішні ринки було відстежено в усіх підсекторах агропродовольчого сектору економіки Польщі. Це особливо помітно у підсекторах, які задіяні в активній торгівлі з іншими країнами (наприклад, підсектори виробництва риби, свинини, молочних продуктів, птиці). Елементом новизни є аналіз секторів, що функціонують в умовах ризиків від різноманітних світових криз та сильного тиску від зниження внутрішнього попиту на продовольство й зростання цін. Практичну цінність для ринкового аналізу та бізнес - сектору становлять напрями зовнішньої торгівлі польськими аграрними продовольчими продуктами. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: глобалізація, зовнішні ринки, Польща, агропродовольчий сектор, конкурентоспроможність

Список використаних джерел

 1. Demographic Overview - World - Total For Selected Region, United States Census Bureau, www.bureau.com, 31.10.2014.
 2. Dybowski G. Impact of the globalisation process on the development of agriculture in the world, series „Multi-annual Programme 2005-2009”, No 17, IAFE-NRI, Warsaw 2005.
 3. Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. Methodical aspects of the price variability analysis and risk measurement in agricultural commodity market, series „Communications Reports Expert Opinions”, No 559, IAFE-NRI, Warsaw 2012
 4. Grzelak A., Seremak-Bulge J. Comparison of selected methods of examining the economic situation in agriculture in Poland, „Issues of Agricultural Economics” 2014, No 4, pp. 117-130.
 5. Foreign trade and international competitiveness of the Polish agri-food sector, [in:] A. Kowalski (ed.), Analysis of the production and economic situation of agriculture and food economy in 2011, IAFE-NRI, Warsaw 2012, pp. 238-268.
 6. Jasiński A. Outline of the market analysis, PWN, Warsaw 1997.
 7. Levi D. International Production and Sourcing: Trends and Issus, „STI Review” 1993, No 13.
 8. Misala J. International competitive potential and international competitiveness of the national economy. Theoretical grounds, Radom University of Technology, Radom 2007.
 9. Misala J. International competitiveness of the national economy, PWE, Warsaw 2011.
 10. Mynarski S. (ed.), Market analysis. Systems and mechanisms, Cracow University of Economics, Kraków 1993.
 11. Parkash A. Safeguarding Food Security in Volatile Global Markets, FAO, Rome 2011.
 12. Pietrzak M. Problem of the geographical scope of markets/sectors in the age of globalisation and regionalisation, „Issues of Agricultural Economics” 2014, No 1, pp. 5-21.
 13. Pingali P., Westernization of Asian diets and the transformation of food systems: Implications for research and policy, Agricultural and Development Economics Division, FAO, Rome 2007.
 14. Rembisz W., Kowalski A. Agricultural market in the functional terms, University of Finance and Management, Warsaw 2007.
 15. Stankiewicz M.J. Enterprise competitiveness. Building the enterprise competitiveness under the globalisation conditions, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 16. Szajner P., Walczyk K. „Economic situation in agriculture” 2014, IED WSE, Warsaw.
 17. Szczepaniak I. (ed.), Monitoring and evaluation of the competitiveness of Polish food producers (2), series „Multi-annual Programme 2011-2014”, No 40, IAFE-NRI, Warsaw 2012.
 18. Szczepaniak I. (ed.), Monitoring and evaluation of the competitiveness of Polish food producers (3). Competitive potential - selected aspects, series „Multi-annual Programme 2011-2014”, No 73, IAFE-NRI, Warsaw 2013.
 19. Szczepaniak I. (ed.), Monitoring and evaluation of the competitiveness of Polish food producers (5). Synthesis, series „Multi-annual Programme 2011-2014”, No 115, IAFE-NRI, Warsaw 2014.
 20. Szymański W. Globalisation - challenges and threats, Difin, Warsaw 2002, p. 12.
 21. Tokgoz S., Zhang W., Msangi S. Biofuels and the Future of Food: Competition and Complementarities, „Agriculture” 2012, no. 2, pp. 414-435.
 22. Zorska A. Towards globalisation?Transformations in transnational corporations and world economy, PWN, Warsaw 2000.
Читати статтю: 11.pdf