ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.113.4
Сторінка молодого науковця

Економічна сутність категорії «витрати» / Шутько Т.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 98

Мета статті - дослідження та узагальнення поглядів представників економічної теорії, викладених у вітчизняних і зарубіжних джерелах, щодо економічної сутності витрат як економічної категорії, враховуючи наукові здобутки вчених-попередників. У процесі дослідження використано такі методи: історичний, порівняння, аналіз, узагальнення, системний підхід. Теоретично досліджено праці провідних учених-економістів і нормативні акти України, зокрема Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку. Обґрунтовано відмінність понять «затрати» та «витрати» як за змістом, так і за економічним призначенням. За результатами дослідження обґрунтовано вдосконалене визначення поняття «витрати». Рис.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: економічна категорія, затрати, витрати, ресурси, собівартість, витрати виробництва

Список використаних джерел

 1. Blank, I.A. (2007), Upravlenie pribyl’ju [Management profit], 3rd ed, Nika-Centr, Moscow, Russia.
 2. Butynets’, F.F. and Maliuha, N.M. (2002), Bukhhalters’kyj oblik v torhivli [Accounting trade], Ruta, Zhitomir, Ukraine.
 3. Hreschak, M.H. (2002), Upravlinnia vytratamy [Cost management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
 4. Druker, P. (2001), Jeffektivnoe upravlenie. Jekonomicheskie zadachi i optimal’nye reshenija [Effective management. Economic problems and optimal solutions], FAIR-PRESS, Moscow, Russia.
 5. Marshall, A. (1993), Principy jekonomicheskoj nauki [Principles of economics], Progress,
 6. Osipov, Ju.M. (1997), Teorija hozjajstva [The theory of farms], Izdatel’stvo MGU, Moscow, Russia.
 7. Pasternak, Ya.P. (2010), “Accounting and cost analysis of the basic: organization and method”, Ph.D. Thesis, Accounting, Analysis and Audit, Zhitomir, Ukraine.
 8. Ministry of Finance of Ukraine (2013), National Accounting Standard 1 «General financial reporting requirements», available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 18 March 2014).
 9. Trubochkina, M.I. (2006), Upravlenie zatratami predprijatija [Enterprise cost management], Infra - M, Moscow, Russia.
 10. Turylo, A.M. Kravchuk, Yu.B. and Turylo, A.A. (2006), Upravlinnia vytratamy pidpryiemstva [Cost management enterprise], Tsentr navchal’noi literatury, Kyiv, Ukraine.
 11. Lebedev, V.G. (2000), Upravlenie zatratami na predprijatii [Cost management in the enterprise], Biznes-pressa, Moscow, Russia.
 12. Shumpeter, J. (1982), Teorija jekonomicheskogo razvitija [Theory of economic development], Progress, Moscow, Russia.
Читати статтю: 13.pdf