ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2016 рік

Аграрна політика і реформування

Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії

Антикризові можливості агропродовольчого комплексу (=> )

Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Інституціоналізм - наукова платформа для удосконалення державної аграрної політики

Економіка агропромислового виробництва

Скотарство як найбільш проблемна галузь тваринництва

Стимулювання та його роль у механізмі регулювання ринкової економіки (англомовна)

Шляхи оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі для збільшення доданої вартості

Аграрний ринок

Основи функціонування ринку кави та чаю в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Трансформація фінансового менеджменту аграрних підприємств в умовах сучасних викликів (англомовна)

Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві

Інвестиційні проблеми в сільському господарстві Донбасу

Взаємозв’язок страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування

Концептуальні засади формування фінансового забезпечення сільських територій

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Методологічний підхід щодо реалізації стратегії інноваційного бізнесу (англомовна)

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Фінансові ресурси як інструмент державного регулювання на регіональному рівні