ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 636:167.1
Економіка агропромислового виробництва

Скотарство як найбільш проблемна галузь тваринництва / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 38

Мета статті - з’ясувати причини прискореного руйнування сільгосппідприємств, які зберігають виробництво продукції скотарства. Аналіз на матеріалах статистичної інформації з підприємств Київської області показав, що ті з них, в яких утримується значне поголів’я худоби, втрачають у дохідності порівняно з іншими понад тисячу гривень на кожному гектарі сільгоспугідь. Переважна більшість підприємств відмовилася від скотарства. Орієнтир на розв’язання проблеми галузі першочерговою увагою до організації тваринництва господарств населення невиправданий. Необхідно негайно вживати заходів до відновлення в країні великого скотарства. Поряд із мобілізацією факторів ефективності безпосередньо на фермах необхідно вирівняти економічні умови господарювання в підприємствах з різною структурою виробництва. У частині підприємств із вигідною спеціалізацією нагромаджуються багатомільйонні прибутки, які могли б бути частково спрямовані в аналізовану галузь. Оскільки скотарство вимагає великих площ для кормовиробництва, необхідне гарантування стабільності землекористування підприємств. Передусім слід запропонувати потенційним інвесторам створювати сучасне виробництво на угіддях, які залишилися в державній власності. Табл.: 5. Бібліогр.: 6.
Ключові слова: скотарство, галузева структура підприємств, щільність поголів’я худоби, додана вартість, окупність виробничих витрат

Список використаних джерел

  1. Форми № 50 сг "Основні економічні показники сільськогосподарських підприємств" з підприємств Київської області.
  2. Гуторов О.І. Економічні засади прибуткового виробництва молока в аграрних підприємствах / О.І. Гуторов. - Х.: Точка, 2013. - 490 с.
  3. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу України / В.Я. Месель-Веселяк. - К: ННЦ ІАЕ, 2004. - 198 с.
  4. Місюк М.В. Ринок продукції скотарства / М.В. Місюк. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 330 с.
  5. Рыжков В.Г. Эффективность производства говядины / В.Г. Рыжков. -Х., 1998. - 146 с.
  6. Шиян Н.І. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового виробництва продукції скотарства / Н.І. Шиян. - Х.: КП Міськдрук, 2011. - 288 с.
Читати статтю: 5.pdf