ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:339.562(477)
Аграрний ринок

Основи функціонування ринку кави та чаю в Україні / Духницький Б.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 2 - С. 59

Метою статті є розгляд основних аспектів функціонування вітчизняного ринку чаю та кави. Основну увагу приділено періоду з 2005 по 2015 рік. У процесі дослідження використано методи: теоретичного узагальнення, аналізу й синтезу, порівняльної оцінки, статистичного спостереження та графічний. Основним результатом є встановлення повної залежності даного ринку від зовнішніх закупівель і визначення країн, з яких ми найбільше завозимо цю продукцію. Незважаючи на відсутність власного вирощування, в Україні налагоджена система промислового фасування й обробки даної продукції. Досліджено особливості вирощування, виробництва, обробки та дистрибуції кавової і чайної продукції в світі. Проаналізовано основних гравців на ринку чаю й кави України, визначено пріоритети споживачів за видами продукції та цін на неї. Нові тенденції на ринках чаю і кави, які мали місце у 2014-2015 роках унаслідок стрімкої девальвації гривні, спричинили зниження імпорту та переорієнтацію попиту в напрямі дешевшої продукції. Відтак розвиток ситуації в майбутньому залежатиме не лише від глобальної кон’юнктури на ринках чаю і кави, а й від економічної ситуації в Україні. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 5.
Ключові слова: ринок, імпорт, кава, чай, девальвація, пріоритети споживачів

Список використаних джерел

  1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
  2. Обзор украинского кофейного рынка [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=3624.
  3. Ринок чаю та кави в Україні в 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886338621422295.
  4. FAOSTAT [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faostat.fao.org.
  5. International Coffee Organization [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ico.org/.
Читати статтю: 8.pdf