ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2016 рік

Аграрна політика і реформування

Інвестиційне забезпечення розвитку зрошуваного землеробства в Україні

Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери

Капіталізація аграрного сектору України (=> )

Економіка агропромислового виробництва

Збереження фінансово стійких державних дослідних господарств

Регіональні особливості розвитку бурякоцукрового підкомплексу України (англомовна)

Методологічний аспект створення моделей міжгалузевого балансу використання ресурсів м’ясо-молочного скотарства

Багатовимірні методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Аграрний ринок

Аналіз розвитку високопродуктивних сортів і насіння сільськогосподарських культур

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва

Наукова дискусія

Аспекти управлінської діяльності в теорії аграрного менеджменту

Сторінка молодого науковця

Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах

Перспективи розвитку фермерства в Україні

Критика і бібліографія

Наукове обґрунтування рівноваги в природі