ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.22:339.13:637
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва / Місюк М.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 74

Метою статті є обґрунтування та розробка заходів інноваційно-інвестиційного забезпечення формування і підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва. Важливим аспектом аналізу та визначення основних напрямів стійкого розвитку галузі тваринництва взагалі й становлення та ефективне функціонування ринку її продукції є дослідження процесів, що визначають його стан. Характерною ознакою для виробництва продукції тваринництва є його недосконалість, через що не врегульована складна взаємодія формальних та неформальних інститутів і саме впливом останніх пояснюється нестійкий та неефективний розвиток галузі тваринництва. При цьому застосовується інституціональний підхід, заснований на виявленні родових ознак якісних характеристик і функцій елементів економічної системи. В результаті дослідження висвітлено послідовність розробки програми поточного й перспективного інноваційно-інвестиційного забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва. До наукової новизни необхідно віднести запропоновану модель формування інноваційно-інвестиційного забезпечення конкурентоспроможності продукції тваринництва, результати дослідження можуть бути використані керівниками і спеціалістами агропромислової сфери різних рівнів. Рис.: 5. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: конкурентоспроможність, інновації, інвестиції, галузь тваринництва, ринок, конкурентні переваги

Список використаних джерел

 1. Александров І.О. Еволюція дефініції конкурентоспроможності продукції / І.О Александров, Г.П. Бурук // Маркетинг і менеджмент інновації. - 2010. - № 2. - С. 89-99.
 2. Амбросов В.Я. Конкурентоспроможність м’ясних порід худоби / В.Я. Амбросов, К.В. Міненко // Вісн. аграр. науки. - 2005. - № 5. - С. 66-68.
 3. Береговий В. Шляхи формування конкурентоспроможної продукції аграрного сектору економіки України / В. Береговий // Бухгалтерія у сільському господарстві. - 2001. - № 5. - С. 4-8.
 4. Варченко О.М. До питання формування конкурентних переваг на ринку продуктів бурякоцукрової галузі / О.М. Варченко // Вісн. аграр. науки. - 2000. - № 8. - С. 68-70.
 5. Волынский Г.О конкурентных преимуществах в условиях глобализации / Г. Волынский // Экономика Украины. - 2006. - № 12. - С. 68-72.
 6. Заводовська І.І. Підвищення конкурентоспроможності підприємств за допомогою аутсорсингу / І.І. Заводовська // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2006. - № 3 (26). - С. 53-57.
 7. Ільчук М.М. Конкурентоспроможність продукції скотарства і птахівництва України в системі євроінтеграції: моногр. / М.М. Ільчук, І.А. Коновал, І.В. Мельникова та ін. - К.: Вид-во ТОВ «Аграф Медіа Груп», 2015. - 322 с.
 8. Kotler F. Marketing and management: Crash course / F. Kotler; [engl. transl. by Yu. N. Rapturievskij]. - SPb.: Piter, 2001. - 496 p.
 9. Lamben Zh-Zh. Management, orientable to the market: Strategic and operational marketing / Zhan-Zhan Lamben; engl. transl. by V.B. Kolchanova. - SPb.: Piter, 2004. - 796 p.
 10. Marks К. Capital: the politic critics of economy: in 3-vol. / К. Marks. - M.: Politizdat, 1983.
 11. Marshal A. The principle of economic science / A. Marshal - M.: Progress Group, 1993. - 416 p.
 12. Mill’ D.S. The foundation of politic economy / D. S. Mill’; [engl. transl. and notes by Chernyshevskij]. - SPb.:Tip. M. M. Stasyulevicha, 1909. - 664 p.
 13. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. Porter. - New York: The Free Press 1980 (2 nd ed. - New York: Free Press, 1998. - 397 p.
 14. Smith A. The investigation about nature and causes of nations’ wealth / A. Smith - M.: Socekgiz, 1962. - 684 p.
 15. Chemberlen E’.The theory of monopolistic rivalry / E’. Chemberlen.Э. Чемберлен. - M.: Socekgiz, 1959.
 16. Shumpeter J.A. The history of economic analysis История экономического анализа: in 3 vol. / J. A. Shumpeter. - SPb.: Economic school, 2004. - Vol. 1. - 496 p.
Читати статтю: 10.pdf