ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115.1:636.033:334.722.24
Сторінка молодого науковця

Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах / Черненко Д.С. // Економіка АПК. - 2016. - № 3 - С. 88

Мета статті - аналіз сучасного стану та шляхи й механізми державної підтримки розвитку особистих селянських господарств. Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах є найважливішим інструментом структурних змін в економіці та поліпшенні якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Стан галузі характеризується низкою негативних тенденцій, зокрема, неможливість підтримувати високу рентабельність усіх видів продукції тваринництва (молоко та яйця досі приносять прибуток) внаслідок високої її собівартості й трудомісткості. Розв’язання проблеми відпускних цін на екологічно чисту тваринницьку продукцію, а також сталість цін і доходів державної підтримки у тваринництві сприятиме підвищенню ефективності тваринництва в особистих селянських господарствах. Державне регулювання розвитку інфраструктури в сільській місцевості підтримкою та заохоченням сільських кредитних співтовариств розвитку для задоволення потреб членів особистих селянських господарств є нині необхідним і своєчасним. Табл.: 2. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: тваринництво, особисті селянські господарства, реалізаційні ціни, конкурентоспроможність, господарства населення

Список використаних джерел

  1. Бондаревська К.В. Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України / К.В. Бондаревська // Економіка АПК. -2014. -№11. - С.36-42.
  2. Шубравська О.В. Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання / О.В.Шубравська // Економіка АПК. - 2015. -№5. - С.5-11.
  3. Сільське господарство України. Стат. зб. / Державна служба статистики України; за ред. Н.С. Власенко. -2014.- 400 с.
  4. Месель-Веселяк В.Я. Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження / В.Я Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. -2015. - №7. - С. 17.
  5. Birman G. The economic analysis of investment projects / G. Birman, S. Schmidt. - Nev York : Elsevier Science, 1994. - 620 p.
  6. Regional investment attractiveness 2012. // Raport_AIR_2012_ang.pdf / http.//www paiz.gov.pl.
  7. Stecenko I., Buka S. Factor Affecting Investment Attractiveness of Regions: The Case of Latvia / www.arsa-conf.com/.
  8. Investment Attractiveness of Voivodships and Sub-Regions of Poland. // The Gdańsk Institute for Market Economics / montreal.trade.gov.pl.
  9. Sharpe W.F. Invetments / W.F. Sharpe, G.J. Alexander, J.V. Bailey. -New Jersey : Hrentice Hall International, Inc., 1995. - 1024 c.
  10. Rajan, R. (2004): “Measures to Attract FDI-Investment Promotion, Incentives and Policy Intervention”.
Читати статтю: 12.pdf