ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432:631.1.016
Аграрна політика і реформування

Розвиток агропродовольчого виробництва України: завдання і виклики / Шубравська О.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 4 - С. 5

Метою статті є визначення основних завдань сучасного розвитку агропродовольчого виробництва України й оцінка викликів, які при цьому належить подолати. У процесі дослідження були використані методи статистики, економічного аналізу та узагальнення. Новизна одержаних результатів полягає у науковому обґрунтуванні невідкладних завдань сучасного етапу вітчизняного агропродовольчого розвитку, якими визнані стабілізація доходів сільгоспвиробників, гарантування доступності й безпечності агропродовольчої продукції, забезпечення належного екологічного статусу земельних і водних ресурсів сільськогосподарського виробництва. Встановлені ключові виклики, пов’язані з низькою доданою вартістю більшості продукції агросфери, погіршенням цінової кон’юнктури світового продовольчого ринку, загостренням у країні девальваційних та інфляційних процесів, падінням продовольчої купівельної спроможності населення, посиленням несприятливого впливу кліматичних змін і т. ін. Окреслені також основні механізми розв’язання зазначених проблем, що дасть змогу сформувати засади сталого й збалансованого розвитку сільського господарства України. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, продовольча безпека, агропродовольчий експорт, виклики розвитку, ресурсоощадливість

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК.- 2014. - № 2. - С. 5-21.
 2. Грот А. Кто контролирует продовольствие… / А. Грот, А. Кинг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://scepsis.net/library/id_2109.html.
 3. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/16025#working.
 4. Житница планеты: Украина на третьем месте среди экспортеров зерна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/2800440-zhitnitsa-planety-ukraina-na-tretem-meste-sredi-eksporterov-zerna.htm.
 5. Іващенко О. Про клімат і макарони / О. Іващенко // Дзеркало тижня. - 2015. - № 36-37. - 2-9 жовт. - С. 12.
 6. Лупенко Ю.О. Результати і проблеми реформування сільського господарства України / Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК. -2014. - № 7. - С. 26-38.
 7. Норберг Ю. В защиту глобального капитализма / Ю. Норберг ; пер. с англ. - М.: Новое издательство, 2007. - С. 205.
 8. Пасхавер Б.Й. Агросфера: тенденції і перспективи розвитку / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. -2015. - № 9. - С. 5-14.
 9. Рынок безалкогольных напитков: товарный и рекламный аспекты [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://adindex.ru/publication/analitics/conjuncture/2011/11/18/82507.phtml.
 10. Саблук П.Т. Економічний інтерес у розвитку аграрного виробництва : моногр. / П.Т. Саблук. - К.: ННЦ „ІАЕ”, 2014. - 356 с.
 11. Украинский рынок цельномолочной продукции [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://infagro.com.ua/ryinok-tselnomolochnoy-produktsii-2015/.
 12. Финны создали мясо из овса [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://agroportal.ua/news/tekhnologii/finny-sozdali-myaso-iz-ovsa/.
 13. Шубравська О.В. Агропродовольчий розвиток України в контексті глобальних викликів / О.В. Шубравська // Економіка АПК. - 2014. - №7. - С. 42-48.
 14. Шубравська О.В. Агропродовольчий сектор в умовах кризи: основні тенденції та виклики розвитку / О.В. Шубравська // Економіка і прогнозування. - 2009. - № 3. - С. 104-105.
 15. Development and the Environment. World Development Report 1992. - NY: Oxford University Press. - P. 40.
 16. FAO Food Price Index [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/.
 17. Farm Bill 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=farmbill.
 18. Sources of Greenhouse Gas Emissions [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www3.epa.gov/climatechange/ghgemissions/sources/agriculture.html.
 19. What’s vegan cheese? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://realvegancheese.org/.
Читати статтю: 1.pdf