ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2016 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011-2015 роки та основні завдання на перспективу

Аграрна політика і реформування

Концептуальні засади платформи «Агротехнополіс» інноваційно-інвестиційного розвитку наукоємної аграрної сфери

Розвиток аграрного сектору економіки в умовах глобалізації

Сутність теоретичних засад руралістики: понятійно-категоріальний апарат

Економіка агропромислового виробництва

Наукове забезпечення розвитку галузі виноградарства і виноробства в Україні

Аналіз конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств

Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в Україні

Концептуальна модель оптимізації логістичної системи у зернопродуктовому підкомплексі АПК України

Управління раціональним використанням ґрунтів у контексті євроінтеграції (англомовна)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки

Інвестиційні стратегії підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Особливості мотивації до праці в сільськогосподарських підприємствах

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональний капітал як конструкт розвитку аграрного ринку

Критика і бібліографія

Обліково-аналітичні засади управління власним капіталом: теорія та практика