ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.662.1
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки / Кісіль М.І. // Економіка АПК. - 2016. - № 6 - С. 84

Мета статті - узагальнення закономірностей розвитку системних наукових досліджень інвестиційних проблем розвитку аграрного сектора економіки та визначення їх перспективних напрямів в Україні. Викладено досвід проведення безперервних системних досліджень інвестиційних проблем розвитку аграрного сектора економіки, що здійснювалися в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” за період із часу його створення в 1956 році. Виявлено закономірності розвитку цих досліджень. Їхні результати суттєво вплинули на економічний і соціальний розвиток аграрного сектора економіки. Продовження досліджень інвестиційних проблем є об’єктивною умовою розвитку аграрного сектора економіки у майбутньому. Визначено найактуальніші напрями цих досліджень. Розвиток наукових досліджень інвестиційних проблем дасть змогу розв'язати завдання щодо формування конкурентоспроможного виробництва агропродовольчої продукції та зайняття ним належного місця у світовій економіці. Бібліогр.: 51.
Ключові слова: інвестиції, наукові дослідження інвестицій, інвестиційне забезпечення, ефективність інвестицій, інвестиційні пріоритети, стратегія інвестицій, прогноз інвестицій, інвестиційні проекти

Список використаних джерел

 1. Кісіль М.І. Інвестиційні проблеми в наукових дослідженнях М.Я. Дем’яненка: Біобібліогр. покажч. наук. праць за 1969-2005 роки. УААН, ІАЕ, ДНСГБ / М.І. Кісіль. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2005.
 2. Розвиток наукових досліджень з інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту “Фінанси і кредит”. - 2006. - № 1. - С. 139-146.
 3. Кісіль М.І. Наукове значення економічних досліджень І.Й. Дороша (до 85-річчя з дня народження) / М.І. Кісіль // Економіка АПК. - 2013. - № 1. - С. 133-135.
 4. Дорош І.Й. Методика визначення та аналізу економічної ефективності в колгоспах / І.Й. Дорош, В.Г. Більський, П.М. Луцій. - К.: Ін-т НТІ, 1965. - 22 с.
 5. Дорош І.Й. Ефективність капітальних вкладень у сільську електрифікацію / І.Й. Дорош. - К.: Урожай, 1962. - 96 с.
 6. Дорош І.Й. Ефективність капітальних вкладень у колгоспах і радгоспах / І.Й. Дорош. - К.: Урожай 1965.
 7. Дорош І.Й. Капітальні вкладення колгоспів та їх економічна ефективність / І.Й. Дорош - К.: Урожай, 1967. - 152 с.
 8. Рекомендації по розрахунках ефективності капітальних вкладень і основних фондів у колгоспах. - К.: Урожай, 1967. - 28 с.
 9. Рекомендації по підвищенню ефективності основних фондів, капітальних вкладень і нової техніки в сільському господарстві. - К.: Урожай, 1974.
 10. Дорош І.Й. Основні виробничі фонди колгоспів / І.Й. Дорош. - К.: Урожай, 1972. - 194 с.
 11. Підлісецький Г.М. Економічна ефективність капітальних вкладень в осушення. - К.: УкрНДІНТІ, 1972. - 56 с.
 12. Дорош І.Й. Ефективність використання капітальних вкладень у сільському господарстві / І.Й. Дорош - К.: Т-во “Знання”, 1980.
 13. Дорош И.И. Эффективность капитальных вложений в сельское хозяйство / И.И. Дорош - К.: Урожай, 1980. - 168 с.
 14. Методические рекомендации по анализу показателей и факторов экономической эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство. - К.: УНИИЭОСХ, Печат. уч-к УПК УСХА, 1988. - 80 с.
 15. Методические рекомендации по повышению экономической эффективности капитальных вложений в агропромышленный комплекс. - М.: ВАСХНИЛ, 1988. - 40 с.
 16. Методические рекомендации по повышению эффективности капитальных вложений в средства механизации сельского хозяйства. - М.: ВАСХНИЛ, 1980. - 20 с.
 17. Методические рекомендации по повышению экономической эффективности капитальных вложений в основные фонды многолетних насаждений. - М.: ВАСХНИЛ, 1981.
 18. Методические рекомендации по определению экономической эффективности капитальных вложений в сельское хозяйство. - М.: ВАСХНИЛ, 1986. - 44 с.
 19. Методические рекомендации по анализу экономической эффективности капитальных вложений в колхозах. - К.: УНИИЭОСХ, 1982. - 38 с.
 20. Методические рекомендации по планированию капитальных вложений в сельское хозяйство. - М.: ВАСХНИЛ, 1983.
 21. Методические рекомендации по составлению балансов использования производственных мощностей в сельском хозяйстве. - М.: ВАСХНИЛ, 1986. - 38 с.
 22. Методические рекомендации по повышению эффективности использования производственного потенциала и капитальных вложений в сельское хозяйство. - М.: ВАСХНИЛ, 1987. - 28 с.
 23. Рекомендации по распределению лимитов капитальных вложений по совхозам, колхозам и другим сельскохозяйственным предприятиям района // Сб. научных трудов: Часть ІІ. Нормативные документы, предназначенные для применения в практике планирования развития агропромышленного комплекса. - М.: Госагропром СССР, 1986. - С. 125-138.
 24. Дорош І.Й. Економічні проблеми прискорення НТП у сільському господарстві / І.Й. Дорош. - К.: Т-во “Знання”, 1986. - 18 с.
 25. Дорош И.И. Повышение эффективности капитальных вложений в АПК / И.И. Дорош, Р.М. Чифталарян. - К.: Урожай, 1986. - 48 с.
 26. Дорош И.И. Техническое перевооружение и реконструкция в сельскохозяйственных предприятиях / И.И. Дорош, П.Ф. Волоха - К.: Урожай, 1986. - 88 с.
 27. Кісіль М.І. Інвестиції в АПК // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення; за ред. П.Т.Саблука та В.В. Юрчишина. - К.: ІАЕ УААН, 1996. - С. 507-528.
 28. Концепція розвитку та облаштування шляхової мережі у сільській місцевості та заходи щодо її реалізації. - К.: ІАЕ УААН, 2001. - 34 с.
 29. Методичні рекомендації з розробки регіональних інвестиційних програм в агропромисловому комплексі / [М.І. Кісіль,М.В. Нетеса, М.С. Шкурка та ін. ]; ІАЕ УААН. - К.: ДОП ІАЕ УААН, 2001. - 52 с.
 30. Залучення іноземних кредитів: довідково-методичні матеріали для сільськогосподарських товаровиробників ; за ред. П.Т. Саблука, М.І. Кісіля. - К., 1999. - 164 с.
 31. Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України / П.Т. Саблук, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська та ін.; за ред М.І. Кісіля, М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 478 с.
 32. Рекомендації щодо формування та використання фонду відтворення орендованих основних засобів, що знаходяться у спільній частковій власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 30 с.
 33. Кісіль М.І. Ефективність інвестицій сільськогосподарських виробничих кооперативів / М.І. Кісіль , О.В. Ролінський : моногр. - К. : ННЦ ІАЕ, 2006. - 228 с.
 34. Кісіль М.І. Планування витрат на сортовипробування / Кісіль М.І.; за ред. П.Т.Саблука, В.В.Волкодава, М.І.Кісіля та О.В.Захарчука. - К.: Алефа, 2007. - 304 с.
 35. Кісіль М.І. Нормативні витрати на випробування сортів рослин в Україні: / моногр. М.І. Кісіль.; за ред. П.Т. Саблука, В.А. Хаджиматова, М.І. Кісіля та О.В. Захарчука. - К.: Алефа, 2009.
 36. Кісіль М.І. Регулювання доходів сільського населення: моногр / М.І. Кісіль, Саловська Л.В. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2007. - 220 с.
 37. Методичні рекомендації з розробки інвестиційної стратегії та політики фермерського господарства / М.І.Кісіль та ін. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - 68 с.
 38. Методичні рекомендації щодо визначення нормативних бюджетних витрат на проведення експертизи сортів рослин у закладах експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин / М.І. Кісіль, О. В. Захарчук, М.М. Кропивко та ін. - К.: Алефа, 2006 - 67 с.
 39. Кісіль М.І. Теоретико-методологічні засади оцінок ефективності агробізнесу / М.І. Кісіль. - К. : ННЦ ІАЕ, 2015. - 36 c.
 40. Методи і практика оцінки ефективності інвестицій у польове кормовиробництво сільськогосподарських підприємств: моногр. / [Кісіль М.І., Спринчук Н. А., Воронецька І. С. та ін.]; за ред. М. І. Кісіля. - К. : ННЦ ІАЕ, 2014. - 306 с.
 41. Ефективність інвестицій у садівництво: моногр. /[Кісіль М.І., Єрмаков О.Ю., Чорнодон В.І.] -Тернопіль: Крок, - 2011. - 234 с.
 42. Насіння і садивний матеріал як об’єкт інтелектуальної власності /[Захарчук О.В., Кісіль М.І., Кропивко В.С.]; за ред. О.В. Захарчука, М.І. Кісіля. - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 92 с.
 43. Панорама інвестиційної привабливості АПК України /[Кісіль М.І., Мацибора Т.В. та ін.]; пер. з англ. Мелком Андервуд. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 122 с.
 44. Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області /[Лупенко Ю.О., Кісіль М.І., Кожем’якіна М.Ю. та ін.]; за ред. М.І. Кісіля. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 86 с.
 45. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [Лупенко Ю.О., Дем’яненко М.Я., Кісіль М.І. й ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка та М.І. Кісіля. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012.
 46. Методи і практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ /[ Кісіль М.І., Захарчук О.В., Кропивко В.С. та ін.]; за ред. Кісіля М.І. - К. : Алефа, 2011. - 218 с.
 47. Методичні рекомендації з розроблення інвестиційних проектів молочних ферм в особистих селянських господарствах / М.І. Кісіль , М.М. Кропивко - К.: ННЦ ІАЕ, 2013. - 30 с.
 48. Методичні рекомендації щодо оцінки кормової компоненти інвестиційного проекту виробництва тваринницької продукції /[Кісіль М. І., Спринчук Н. А., Воронецька І. С. та ін.]; К : ННЦ ІАЕ, Ін-т корм. та с. г. Поділля НААН. - Вінниця, 2014. - С. 36.
 49. Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні (на прикладі ферм з виробництва молока) /[Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Кісіль М. І. та ін.]. -К. : ННЦ ІАЕ, 2014. - 60 с.
 50. Інвестиційний проект створення сучасної молочної ферми на 300 корів / [Кісіль М.І., Кропивко М.М., Карпенко І.Г.]; за ред. М.І. Кісіля. - К. : ННЦ ІАЕ, 2012. - 52 с.
 51. Кісіль М.І. Інвестиційний проект створення міні-свиноферми в особистому селянському господарстві / М.І Кісіль (у співавторстві). - К.: ННЦ ІАЕ, 2013.
Читати статтю: 9.pdf