ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2016 рік

Аграрна політика і реформування

Теоретичні засади регулювання земельних відносин в Україні

Просторово-часові підвалини аграрного реформування

Економіка агропромислового виробництва

Теоретичні аспекти визначення продуктивності аграрних підприємств

Теоретичні аспекти формування та розвитку агропромислового виробництва (англомовна)

Підходи до визначення виробничих детермінант біоорієнтованої економіки (англомовна)

Особливості господарювання на зрошуваних землях України

Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб’єктів

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації

Наукова дискусія

Сутнісний аспект методології наукових досліджень

Оцінка конкурентоспроможності продукції скотарства

Сторінка молодого науковця

Особливості державного регулювання аграрного сектору в контексті забезпечення економічної безпеки держави

Управління товарними запасами у формуванні пропозиції на ринку сиру України (англомовна)

Вплив психоемоційних цінностей на розвиток корпоративної культури колективу