ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2016 рік

Економіка агропромислового виробництва

Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України

Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення

Агропромисловий комплекс в умовах реалізації державної аграрної політики

Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації

Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні

Розвиток скотарства в Україні

Регулювання громадського контролю землекористування

Аграрний ринок

Платоспроможний продовольчий попит

Управління та інформаційне забезпечення

Інформаційне забезпечення розвитку аграрної підприємницької діяльності (англомовна)

Зовнішньоекономічні відносини

Інтеграція аграрного сектору України до внутрішнього ринку Європейського Союзу

Історія аграрної економічної думки

Розвиток економічної науки й освіти у всесвітньо відомому 200-річному аграрному університеті

Сторінка молодого науковця

Еволюція теоретичних уявлень про баланс як основну форму фінансової звітності

Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності зернопродуктового підкомплексу регіону

Проблемні аспекти формування інноваційної моделі агропромислового виробництва регіону