ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2016 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Сільськогосподарський синоптично-кон’юнктурний інститут у становленні та розвитку аграрно-економічної науки в України

Економіка агропромислового виробництва

Теоретичні засади диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств

Аналіз структурних зрушень в аграрному бізнесі

Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК

Аграрний ринок

Шляхи підвищення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції в Закарпатті

Теоретичні та практичні засади формування ринку сільськогосподарської техніки

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва в умовах забезпечення продовольчої безпеки (англомовна)

Інноваційна діяльність: теоретико-методологічні підходи до формування об’єкта обліку

Зовнішньоекономічні відносини

Угода про асоціацію України з ЄС та стан торгівлі продовольчими товарами

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств

Проблеми економічної теорії

Про сутність виробничих відносин в умовах ринкової економіки

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Вертикально кооперовані агропромислові організації в сільському господарстві країн СНД

Сторінка молодого науковця

Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку

Оцінка еколого-економічної ефективності використання відходів харчової промисловості

Сутність кредиту та кредитних відносин сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Критика і бібліографія

Наукова концепція сучасних новацій інформаційного забезпечення управління