ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2016 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК

Економіка агропромислового виробництва

Агропродовольчий сектор України: економічний дискурс

Сільське господарство України: стан та ресурсні можливості розвитку (англомовна)

Ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах Сумської області

Шляхи підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва (англомовна)

Аграрний ринок

Проблеми комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Характеристика фінансового потенціалу підприємства як економічної категорії

Ефективність інвестування у приріст оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Метод DEA при оцінці основних ресурсних показників сільськогосподарських підприємств регіону

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Економічне значення розширеного воспроизводства в сільському господарстві Азербайджану

Історія аграрної економічної думки

Аграрна економічна наука в дослідженнях Івана Франка: минуле і сучасне (до 160-річчя від дня народження І. Франка)

Сторінка молодого науковця

Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю

Теоретичний зміст і сутність управління маркетинговою діяльністю

Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення інтелектуального капіталу підприємств агросектору

Критика і бібліографія

Підготовка економістів міжнародного рівня