ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2016 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення

Економіка агропромислового виробництва

Економічні передумови та моделі запуску ринку земель в Україні

Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні

Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Закарпатті

Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України

Основні напрями підвищення продуктивності селянських господарств

Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств

Вплив основного обробітку ґрунту на економічні показники органічного виробництва сільськогосподарських культур

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки

Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки

Зовнішньоекономічні відносини

Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Економіко-фінансове становище цукрової промисловості Польщі перед відміною квотування виробництва цукру в ЄС (англомовна)

Наукова дискусія

Молоді вчені у вирішенні сучасних проблем аграрної науки

Критика і бібліографія

Підвищення ефективності маркетингу аграрних підприємств на засадах формування збутової політики