ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2016 рік

Інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва в умовах забезпечення продовольчої безпеки (англомовна)

Інноваційна діяльність: теоретико-методологічні підходи до формування об’єкта обліку

Угода про асоціацію України з ЄС та стан торгівлі продовольчими товарами

Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств

Про сутність виробничих відносин в умовах ринкової економіки

Вертикально кооперовані агропромислові організації в сільському господарстві країн СНД

Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку

Оцінка еколого-економічної ефективності використання відходів харчової промисловості

Сутність кредиту та кредитних відносин сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Наукова концепція сучасних новацій інформаційного забезпечення управління

Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення

Економічні передумови та моделі запуску ринку земель в Україні

Ефективність господарювання новостворених сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування в Україні

Теоретичні аспекти конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у Закарпатті

Модернізація галузі тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України

Основні напрями підвищення продуктивності селянських господарств

Удосконалення методичного інструментарію складання та реалізації господарських планів сільськогосподарських підприємств

Вплив основного обробітку ґрунту на економічні показники органічного виробництва сільськогосподарських культур

Інвестиції в людський капітал як умова розвитку інноваційної економіки

Методичні підходи та система показників визначення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки

Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель

Економіко-фінансове становище цукрової промисловості Польщі перед відміною квотування виробництва цукру в ЄС (англомовна)

Молоді вчені у вирішенні сучасних проблем аграрної науки

Підвищення ефективності маркетингу аграрних підприємств на засадах формування збутової політики

Сторінки