ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2017 рік

Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки

Аналіз ефективності виробництва пшениці за методом Data Envelopment Analysis (DEA)

Використання засобів захисту рослин у сільському господарстві

Виробництво сої в умовах інтеграційних процесів в Україні

Геомаркетинг у системі управління збутовою діяльністю аграрних підприємств (англомовна)

Стратегічний аналіз фінансового потенціалу підприємств борошномельно-круп’яної промисловості (англомовна)

Державне регулювання діяльності неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств

Інтегральна оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства

Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації

Ефективність прийняття управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праці

Теоретичні засади геоекономіки

Методологія дослідження в контексті дисертаційних і дипломних робіт з економіки

Фактори конкурентоспроможності фермерських господарств

Інноваційно-технологічне забезпечення ефективності функціонування аграрної сфери

Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій

Аналітична оцінка трудомістких галузей сільськогосподарських підприємств Одещини

Оцінка економічної ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств

Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення

Оцінка ефективності інституту агроінновацій: методичний аспект (англомовна)

Економіко-математичне забезпеченння інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами

Державна підтримка інновацій як основа розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу

Розвиток інституціоналізму в системі управління

Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування

Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств

Методичні засади управлiння фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу

Ефективність виробництва хмелю в Україні

Теоретичні засади та сучасний стан розвитку ринку кукурудзи

Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2016 рік та основні завдання на перспективу (доповідь на Загальних зборах НААН)

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження

Економічні аспекти трансформації сільськогосподарського виробництва в Україні

Механізми збереження агробіорізноманіття

Концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств

Індикатори аналізу біоекономіки в Україні (англомовна)

Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття

Наукові засади управління продуктивністю поливної води

Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення

Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання в галузі свинарства

Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України в сфері АПК: азійський вектор (англомовна)

Виробництво та реалізація органічної продукції в світі

Спеціалізація аграрних підприємств в зернопродуктовому підкомплексі

Генезис поняття “сільські території” та його сутність

Стратегічне бачення аграрного устрою України

Системно-структурний аналіз національної економіки та аграрної сфери у вимірі економіки знань

Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів

Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів

Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні

Оцінка впливу індикаторів економічного зростання на інвестиційний клімат аграрного сектору

Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі

Феномен управління та систематизація управлінських знань в АПК

Про перспективу мінімізації кризових явищ у розвитку ринкової економіки

Сторінки