ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 632.93: 631(477)
Економіка агропромислового виробництва

Використання засобів захисту рослин у сільському господарстві / Ходаківська О.В., Корчинська С.Г., Челомбітко А.Ф., Чекан К.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 24

Мета статті - дослідити сучасний стан використання засобів захисту рослин у сільському господарстві України, виявити існуючі проблеми та запропонувати шляхи їх розв’язання. Проаналізовано сучасний стан використання засобів захисту рослин в Україні, вказано на причини, що зумовили зменшення обсягів їх застосування. Розглянуто вітчизняний ринок засобів захисту рослин, який є майже повністю імпортозалежним. Визначено шляхи послаблення монопольного становища іноземних компаній на українському ринку, зокрема, розв’язання проблеми за рахунок вітчизняного виробництва засобів захисту рослин з імпортної сировини, яке на 15% дешевше порівняно із ввезенням готових препаратів. Табл.: 7. Рис.: 3. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: засоби захисту рослин, сільське господарство, ринок, імпорт, експорт пестицидів

Список використаних джерел

 1. Вигера С.М. Природоохоронний контроль культурних фітоценозів: [моногр.] / С. М. Вигера. - К. : Компринт, 2015. - 397 c.
 2. Дегодюк Є. Г. Еколого-техногенна безпека України / Є. Г. Дегодюк, С. Є. Дегодюк. - К. : ЕКМО, 2006. - 306 с.
 3. Дядечко М. П. Біологічний захист рослин / М. П. Дядечко, О. І. Гончаренеко, М. М. Падій та ін. - К. : НАУ, 1998. - 50 с.
 4. Корчинська О. А. Організаційно-економічне регулювання розширеного відтворення родючості ґрунтів : моногр. / О. А. Корчинська. - К. : ННЦ “ІАЕ”, - 360 с.
 5. Круть М. В. Екологічна спрямованість інновацій Інституту захисту рослин НААН / М. В. Круть // Захист і карантин рослин. - 2014. - Вип. 60. - С. 184-190.
 6. Кулаєць М.М. Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві / М. М. Кулаєць // Економіка АПК. - 2010. - № 6. - С. 113-119.
 7. Писаренко В.М. Захист рослин: екологічно обґрунтовані системи / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко. - Полтава : Інтер Графіка, 2002. - 288 с.
 8. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2014р. / Держветфітослужба. - К., 2014. - 284 с.
 9. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері: моногр. / [Федоров М. М., Месель-Веселяк В. Я., Ходаківська О. В. та ін.]; за ред. Ю. О. Лупенка, О. В. Ходаківської. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2016. - 432 с.
 10. Трибель С. О. Захист рослин / С. О.Трибель // Енциклопедія Сучасної України; - К.: Ін-т енциклопед. досліджень НАНУ, 2010. - Т.10. [наук. ред. С. І. Болтівець, С. Ю. Бортник, В. П. Буркат та ін.].- С. 388-389.
 11. Федоренко В. П. Актуальні питання захисту посівів [текст] / В. П. Федоренко, С. В. Гетьман // Карантин: захист рослин. - 2009. - №3. - С. 1-5.
 12. Aktar Md. W. Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards / Md. Wasim Aktar, Dwaipayan Sengupta, Ashim Chowdhury // Interdiscip Toxicol. - 2009.- №2(1):1-12.-Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2984095/
 13. Eddleston, M., 2002. Pesticide poisoning in the developing world - a minimum pesticides list / Eddleston, M., L. Karalliedde, N. Buckley, R. Fernando, G. Hutchinson, G. Isbister, L. Smit. The Lancet, 2002. - 9340р. : 1163-1167.
 14. Groth E. Do You Know What You’reEating?AnAnalysisofUSGovernment Data on Pesticide Residues in Foods / Groth E., Benbrook C.M., Lutx K. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www/consumersunion.org/food/do_you_know2.htm (Дата звернення: 28 липня 2016).
 15. Hart K. Public health and costs of pesticides / Hart K., Pimentel D. // Encyclopedia of Pest Management; in D. Pimentel (ed.). - New York, Marcel Dekker, 2002. - P. 677-679.
 16. Pimentel D. Environmental and economic costs of the application of pesticides primarily in The United States / David Pimentel // Environment, Development and Sustainability. - 2005. - № 7. - C. 229-252.
Читати статтю: e_apk_2017_1_5.pdf