ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436:633.34(477)
Економіка агропромислового виробництва

Виробництво сої в умовах інтеграційних процесів в Україні / Діденко Н.І. // Економіка АПК. - 2017. - № 1 - С. 31

Досліджено інтеграційні процеси при виробництві бобів сої в Україні. З’ясовано, що вони є одним з основних чинників поліпшення економічних результатів господарювання аграрних товаровиробників. Інтеграція наукових установ і виробництва в рамках Української асоціації виробників та переробників сої може слугувати зразком іншим галузевим асоціаціям. Для розв’язання проблеми недостатньої завантаженості наявних в Україні переробних потужностей важливим є розвиток агропромислової інтеграції, який нині демонструють окремі аграрні холдинги. Зовнішньоекономічні інтеграційні процеси мають бути спрямовані на запобігання втраті європейського ринку з боку виробників і переробників сої. Цьому може сприяти активна участь українських агровиробників у міжнародних асоціаціях „Дунайська соя” і „Європейська соя”. Табл.: 2. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: виробництво бобів сої, інтеграційні процеси, ринок соєвих бобів, агропромислова інтеграція, європейський ринок, міжнародні асоціації

Список використаних джерел

 1. Антонюк П.О. Аналіз впливу державного регулювання на ринок олійножирової продукції в Україні /П.О. Антонюк, В.М. Лисюк, О.П. Антонюк // Економіка харчової промисловості. - 2013. - № 2. - С. 34-39.
 2. Боднар О.В. Перспективи збільшення доданої вартості на ринку соєвих бобів і продуктів їх переробки в Україні /О.В. Боднар, А.Л. Педорченко // Економіка АПК. - 2015. - № 3. - С. 51-60.
 3. Економіко-організаційні засади виробництва біопалива як напрям оптимального вирішення енергетичних та продовольчих проблем в Україні /Шпичак О.М., Стасіневич С.А, Куць Т.В. та ін., за ред. акад. НААН О.М. Шпичака. - К.: Нічлава, 2011. - 410 с.
 4. Максак О. Будем крупнейшим органическим агрохолдингом Европы! [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukragroconsult.com/news/budem-krupneishim-organicheskim- agroholdingom-evropy-oleg-maksak-glavnyi-ispolnitelnyi-direktor-biznes- gruppy-arnika.
 5. Маслак О. Соєві жнива 2015 / О. Маслак // Агробізнес сьогодні. - 2015.- № 20(315). - С.10-12.
 6. Платонова А. Соевая лихорадка: переработка vs экспорт?! [Електронний ресурс] / А. Платонова. - Режим доступу: http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1069244#.V5YLpcaeGMM.
 7. «Сварог Вест Груп» планує будівництво заводу з переробки сої // http://agravery.com/uk/posts/show/svarog-vest-grup-planue-budivnictvo-zavodu -z-pererobki-soi.
 8. Тонюк М.О. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва насіння олійних культур у регіоні / М.О. Тонюк, С.М. Концеба // Економіка АПК. - 2015. - № 3. - С. 28-33.
 9. Українська соя на європейському ринку // Сварог. - 2015. - № 2. - С.20-23.
 10. EU food law: a practical guide / ed. K. Goodburn. - Cambridge: Woodhead Publishing Limited; Boca Raton: CRC Press LLC, 2001. - 256 p.
 11. http://www.donausoja.org/uk/home.
 12. Oilseeds: World Markets and Trade / Foreign Agricultural Service.Office of Global Analysis //USDA.- January 2016.
 13. Production, Supply and Distribution Online [Електронний ресурс] / http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx.
Читати статтю: e_apk_2017_1_6.pdf