ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2017 рік

Аграрна політика і реформування

Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій

Економіка агропромислового виробництва

Аналітична оцінка трудомістких галузей сільськогосподарських підприємств Одещини

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Оцінка економічної ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Оцінка ефективності інституту агроінновацій: методичний аспект (англомовна)

Економіко-математичне забезпеченння інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами

Державна підтримка інновацій як основа розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу

Управління та інформаційне забезпечення

Розвиток інституціоналізму в системі управління

Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування

Сторінка молодого науковця

Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств

Методичні засади управлiння фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу

Ефективність виробництва хмелю в Україні

Теоретичні засади та сучасний стан розвитку ринку кукурудзи