ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330:711.438
Економіка агропромислового виробництва

Аналітична оцінка трудомістких галузей сільськогосподарських підприємств Одещини / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 17

Мета статті - показати можливість виконати з обмеженої інформації статистичної форми широкий аналіз складу та ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано систему показників, які всебічно характеризують результативність господарювання. Проведено аналіз у розрізі 695 підприємств і 26 районів Одеської області. Визначальними показниками стали виробництво доданої вартості з розрахунку на гектар сільгоспугідь та окупність виторгом від реалізації усіх витрат на виробництво продукції. Низька ефективність діяльності переважної частини підприємств є наслідком обмеження виробництва кон’юнктурно вигідних культур. Як новизна в дослідженні визначено, що напрямом розвитку сільськогосподарських підприємств повинно бути насичення виробництва інтенсивними галузями, насамперед тваринницькими. Завдяки значному підвищенню цін реалізації досягнуто кількаразового збільшення обсягу доданої вартості. Частка валового прибутку в ній стала невиправдано високою. Його розмір у значній частині підприємств дає змогу спрямовувати великі кошти в інвестиції, насамперед у створення сучасних тваринницьких комплексів, розв’язання проблеми найскладнішої галузі молочного скотарства. Табл.: 4. Бібліогр.: 7.
Ключові слова: ефективність діяльності, додана вартість, окупність витрат, прибуток, трудомісткі галузі, типи підприємств

Список використаних джерел

  1. Статистична форма „Основні економічні показники сільськогосподарських підприємств” по Київській області.
  2. Білоус І.В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та перспективи виходу їх продукції на світовий ринок / І.І. Білоус. - Одеса : ННЦ виноградарства і виноробства ім. В. С. Таїрова, 2015. - 204 с.
  3. Дієсперов В.С. Ефективність виробництва у сільськогосподарських підприємствах / В.С. Дієсперов. - К. : ННЦ ІАЕ, 2008. - 340 с.
  4. Микитюк В.М. Відродження галузі скотарства в умовах ринкових трансформацій / В.М. Микитюк. - Житомир: Вид-во Житомирського національного університету, 2012. - 508 с.
  5. Осипчук С.О. Природно-сільськогосподарське районування України / С.О. Осипчук. - К. : Урожай, 2008. - 190 с.
  6. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року. - Одеса : Астропринт, 2012. - 112 с.
  7. Шелест Л.С. Організація конкурентного вівчарства / Л.С. Шелест. - Асканія Нова, 2008. - 208 с.
Читати статтю: e_apk_2017_2_4.pdf