ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658:631.11
Сторінка молодого науковця

Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств / Пташник С.А. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 74

Мета статті - аналіз організаційно-економічних критеріїв державної підтримки сільськогосподарських підприємств та їх вплив на конкурентоспроможність. Розглянуто основні проблеми сільського господарства України, зокрема стан державної підтримки галузі. Визначено всі можливі перспективи та шляхи подолання недоліків. На прикладі Черкаської області розглянуто стан сільськогосподарських підприємств, надану державну підтримку сільськогосподарському виробництву за рахунок бюджетних дотацій. Зроблено певні висновки з пропозиціями до них. Незадовільний стан сільськогосподарських підприємств, низький рівень рентабельності, значне відставання галузі тваринництва від галузі рослинництва, зменшення обсягів фінансування з боку держави - все це значною мірою впливає на рівень конкурентоспроможності підприємств. Як наслідок, маємо низькорозвинену галузь АПК, хоча вона має великий потенціал для розвитку в майбутньому і може вивести країну із затяжної кризи, тому підтримка агропромислової галузі повинна стати першочерговою. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: аграрний сектор, державна підтримка, конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств, конкурентне середовище, галузь рослинництва, галузь тваринництва

Список використаних джерел

 1. Власов В.І. Проблеми вступу України до Європейського Союзу / В.І. Власов, Р.П. Саблук // Економіка АПК. - 2005. - № 2. - С. 132-137.
 2. Власов В.І. Сільське господарство Польщі після вступу до Європейського Союзу / В.І. Власов, М. Оніщук, О. В. Овсянніков // Економіка АПК. - 2005. - № 12. - С. 117-123.
 3. Данилишин Б. Нова державна підтримка агропромислового комплексу - шлях в нікуди [Електронний ресурс]. / Б. Данилишин. - Режим доступу: http://economics.lb.ua/state/2016/04/07/332278_nova_derzhavna_pidtrimka.html.
 4. Дем’яненко М.Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва / М.Я. Дем’яненко, Ф.В. Іваніна // Економіка АПК. - 2009. - № 9. - С. 3-9.
 5. Experience managing the development of rural areas in Poland / MK orlat, OM burial, MN Ksenofontov [et al.] // Statistics of Ukraine. - 2007. - № 1. - P. 84-90.
 6. Збарський В.К. Державна підтримка сільського господарства / В.К. Збарський, В.П. Горьовий // Економіка АПК. - 2010. - № 4. - С. 74-80.
 7. Ілюзія підтримки аграріїв [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.acrada.gov.ua/control/main/ uk/publish/article/16737776.
 8. Малік М.Й. Державне регулювання аграрного сектору економіки в дослідженнях вітчизняних вчених / М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. - 2009. - № 10. - С. 153.
 9. Месель-Веселяк В.Я. Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації у сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк // Доп. на Дванадцятих річних зборах Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників 25-26 лют. 2010 р. - К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2010.
 10. The problems of the agricultural sector must be addressed immediately to ensure the food security of Ukraine. [Electronic resource]. - Access mode:http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/problemi_agrarnogo_sektoru_potribno _virishuvati_negayno_dlya_zabezpechennya_prodovolchoi_bezpeki_ukraini/#.
 11. Sabluk P. Main directions of improvement of the state of Agrarian Policy in Ukraine / P. Sabluk, Y. Luzan // Ekonomіka APK. - 2011. - № 5. - P. 3-17.
 12. Яворська Т.І. Тенденції державної підтримки сільського господарства Польщі / Т.І. Яворська // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 166-172.
Читати статтю: e_apk_2017_2_12.pdf