ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3 313
Сторінка молодого науковця

Теоретичні засади та сучасний стан розвитку ринку кукурудзи / Ващенко І.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 2 - С. 88

Мета статті - формування теоретичних засад та аналіз сучасного стану розвитку ринку кукурудзи. Для розкриття сутності та змісту поняття формування ринку кукурудзи використовувалися методи теоретичного узагальнення основ економічної теорії, аналізу і синтезу, системного підходу, порівняння, абстрагування. Проаналізовано теоретичні засади розвитку ринку кукурудзи з урахуванням особливостей історії розвитку культури. Розглянуто сучасний стан розвитку ринку кукурудзи з позиції формування попиту та пропозиції, кон’юнктури світового ринку й цінових коливань на внутрішньому і зовнішньому ринках. Виробництво зерна кукурудзи має важливе народногосподарське значення, тому ефективність виробництва дає змогу оцінити його реальний стан, таким чином спонукає шукати новітні шляхи її підвищення - це є важливим завданням та актуальним питанням на нинішній час. Як новизна при дослідженні установлено, що кукурудза належить до однієї з культур, які стали найвигіднішими для сільськогосподарського виробництва. Їхні переваги - широкий ринок збуту й позитивна економіка виробництва. Завдяки інноваціям вітчизняні аграрії досягають успіху в одержанні високих показників вирощування кукурудзи. Потреба в кукурудзі та сфери її застосування не обмежуються лише харчовими цілями. Кукурудза стала однією з основних зернових культур, продукти її переробки активно використовуються у промисловості, тваринництві й медицині. Рис.: 2. Бібіліогр.: 7.
Ключові слова: виробництво, внутрішній та зовнішній ринки зерна, попит та пропозиція, ринок зерна кукурудзи, світове виробництво кукурудзи

Список використаних джерел

  1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств / В. Г. Андрійчук - К. : КНЕУ, 2004. - 624 с.
  2. Анішин Л.А. Прогресивна технологія виробництва кукурудзи / Л.А.Анішин. - К.: Знання, 1973. - 48 с.
  3. Анализ мирового рынка кукурузы, используемой для производства биоэтанола [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bio-energy.com.ua.
  4. Волох П.В. Кукурудза: концепція розвитку селекції, насінництва, виробництва і мотивація ринку насіння / П. В. Волох, Л. М. Рисин, Б. В. Дзюбецький [та ін.] // Агроном. - 2006. - № 3. - С. 128-131.
  5. Дзюбецький Б.В. Селекція кукурудзи / Б. В.Дзюбецький, В.Ю.Черчель, С. П. Антонюк // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. - К.: Логос, 2001. - Т 4. - С.571-589.
  6. Ляшенко Н.О. Інтенсифікація - основний фактор підвищення ефективності виробництва зерна кукурудзи в Степу України / Н. О. Ляшенко, Ю. В. Галушко // Бюлетень Інституту зернового господарства. - Дніпропетровськ, 2003. - № 20. - С. 62-64.
  7. Маслак О. Ринок кукурудзи врожаю 2016 р. / О.Маслак // Інформаційно-аналітична газета «Агробізнес сьогодні». - 2016. - № 20(339). - С. 5-6.
Читати статтю: e_apk_2017_2_15.pdf