ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2017 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2016 рік та основні завдання на перспективу (доповідь на Загальних зборах НААН)

Аграрна політика і реформування

Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження

Економічні аспекти трансформації сільськогосподарського виробництва в Україні

Економіка агропромислового виробництва

Механізми збереження агробіорізноманіття

Концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств

Індикатори аналізу біоекономіки в Україні (англомовна)

Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття

Наукові засади управління продуктивністю поливної води

Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення

Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання в галузі свинарства

Зовнішньоекономічні відносини

Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України в сфері АПК: азійський вектор (англомовна)

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Виробництво та реалізація органічної продукції в світі

Сторінка молодого науковця

Спеціалізація аграрних підприємств в зернопродуктовому підкомплексі

Генезис поняття “сільські території” та його сутність