ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115:338.436
Аграрна політика і реформування

Економічні аспекти трансформації сільськогосподарського виробництва в Україні / Кириленко І.Г., Івченко В.Є. // Економіка АПК. - 2017. - № 3 - С. 21

Мета статті - проаналізувати вплив малих фермерських господарств на аграрний устрій України, їх участь у формуванні продовольчого балансу країни, а також вдалий досвід підтримки та розвитку фермерства у країнах ЄС та світі. Елементами наукової новизни є рекомендації щодо законодавчого забезпечення аграрної реформи з урахуванням імплементації в аграрне виробництво сімейних фермерських господарств та заходи для поліпшення підтримки таких суб'єктів господарювання з боку держави. Практична значущість одержаних результатів: полягає в окресленні шляхів трансформації вітчизняного АПК в напрямку розкриття потенціалу капіталізації земель, а також в переході на експорт не сировини, а готової продукції. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: трансформація, малі сімейні ферми, капіталізація земель, світовий досвід, багатоукладність економіки, додана вартість

Список використаних джерел

 1. "Батьківщина" - Всеукраїнське Селянське Віче 29.10.2016. - Режим доступу : https://www.youtube.com/watch? v=vHfsXqhIITg.
 2. Зберегти не можна скасувати: що говорили на парламентських слуханнях щодо ринку землі // Аgravery. - Режим доступу : http://agravery.com/uk/posts/show/zberegti-ne-mozna-skasuvati-so-govorili-na-parlamentskih-sluhannah-sodo-rinku-zemli/.
 3. Івченко В. Без трансформації аграрного устрою продаж землі неможливий / В. Івченко // Лівий берег. Інтернет-видання. - Режим доступу : http://lb.ua/blog/vadym_ivchenko/345024_bez_transformatsii_agrarnogo_ustroyu.html.
 4. Івченко Вадим. Малі та середні фермери залишилися без підтримки / Вадим Івченко // Депутатський контроль. Офіційний веб-сайт: http://depcontrol.org/vadim-ivchenko-mali-ta-seredni-fermeri-zalishilisya-bez-pidtrimki/.
 5. Кириленко І. Г. Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства / І. Г. Кириленко, В.В. Дем’янчук // Економіка АПК. - 2015. - № 1. - С. 21.
 6. Кириленко І. Г. Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії / І. Г. Кириленко, В.Є. Івченко // Економіка АПК. - 2016. - № 2. - С. 6.
 7. Матеріали ХХVІ з’їзду Асоціації фермерів та приватних землевласників України від 24 лютого 2016 р. - К., 2015. - 48 с.
 8. Особенности производства молока в Германии. Latifundist. Национальний агропортал. - Режим доступу : http://latifundist.com/blog/read/13-osobennosti-proizvodstva-moloka-v-germanii.
 9. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств) // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58748.
 10. Сільське господарство України. Статистичний збірник [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України, 2016. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 11. Як «Батьківщина» Всеукраїнське селянське віче зібрала // Аgropolit.(інтернет-видання). - Режим доступу : https://agropolit.com/blog/164-yak-batkivschina-vseukrayinske-selyanske-viche-zibrala.
 12. Agriculture, forestry and fishery statistics pocketbook. Family farming in the EU [el. res.] / Av.in.: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Farm_structure_statistics.
 13. Farm accounting data network [el. res.] / European Commission. Agriculture and rural development. - Av.in. : http://ec.europa.eu/agriculture/rica.
 14. Graeub B. The State of Family Farms in the World [el. res.] / B. Graeub, M. Chappell, H. Wittman and others // Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Elsevier Ltd. - 2016. - Av.in.: http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.05.012.
Читати статтю: e_apk_2017_3_5.pdf