ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2017 рік

Аграрна політика і реформування

Стратегічне бачення аграрного устрою України

Економіка агропромислового виробництва

Системно-структурний аналіз національної економіки та аграрної сфери у вимірі економіки знань

Аграрний ринок

Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів

Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів

Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні

Оцінка впливу індикаторів економічного зростання на інвестиційний клімат аграрного сектору

Управління та інформаційне забезпечення

Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі

Феномен управління та систематизація управлінських знань в АПК

Проблеми економічної теорії

Про перспективу мінімізації кризових явищ у розвитку ринкової економіки

Історія аграрної економічної думки

Еволюція наукових підходів до трактування аграрних відносин

Сторінка молодого науковця

Економічне моделювання ринку меду

Методичні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Критика і бібліографія

Селянські домогосподарства: соціально-економічні умови розвитку (рецензія на монографію «Соціально-економічні умови розвитку селянських домогосподарств»)