ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.22:631.16
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні / Тулуш Л.Д. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 50

Стаття присвячена опрацюванню науково обґрунтованих пропозицій щодо подальшого вдосконалення механізму функціонування ПДВ у сфері агропромислового виробництва в Україні, зокрема в частині оцінки перспектив запровадження зниженої ставки ПДВ на продукти харчування та усунення наявної податкової дискримінації суб'єктів дрібного аграрного бізнесу внаслідок невідпрацьованості механізму ПДВ. Досліджено економічні наслідки запровадження в Україні зниженої ставки ПДВ на продукти харчування з точки зору сільгосптоваровиробників. Встановлено, що таке рішення потребує функціонування дієвої системи регулювання частки кожного суб'єкта у ланцюгу "виробництво-переробка-торгівля". В іншому випадку, запровадження зниженої ставки ПДВ не зумовить суттєвого зниження ціни на продукти харчування, притому, що сільгосптоваровиробники не отримають більш-менш значимого зростання доходів. Узагальнено європейський досвід застосування зниженої ставки ПДВ на продукти харчування, окреслено умови її застосування з метою недопущення погіршення фінансового стану сільгосппід-приємств. На основі оцінювання матеріальної складової витрат сільгосппідприємств, що зумовлюють виникнення вхідного ПДВ, визначено оптимальний розмір зниженої ставки для окремих видів сіль-госппродукції. Окреслено перспективи запровадження зниженої ставки ПДВ на продукти харчування, зокрема оцінено переваги такого заходу у порівнянні із режимом «квазіакумуляції» ПДВ, що діє із 2017 року для поставок окремих видів сільгосппродукції та визначено галузі агропромислового виробництва, які об’єктивно потребують застосування зниженої ставки ПДВ. Рис.: 6. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: податок на додану вартість продукти харчування податковий механізм податкова ставка бюджетне відшкодування з ПДВ податковий кредит (вирахування) з ПДВ спеціальний податковий режим акумулювання ПДВ

Список використаних джерел

 1. Єфименко Т. Аналiз деяких наслiдкiв надання деяких пiльг з ПДВ / Т. Єфименко, І. Лунiна, А. Соколовська // Фiнанси України. - 2005. - №. 10. - С. 6-18.
 2. Лупенко Ю. Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року : наук. вид. / Ю. Лупенко, Л. Тулуш. - К.: ІАЕ, 2013. - 38 с.
 3. Прокопчук О. Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва : моногр. / О.Прокопчук, Л. Тулуш. - К.: ІАЕ, 2011. - 280 с.
 4. Пьянова М. Зарубежный опыт налогового стимулирования аграрного сектора экономики / М.В. Пьянова // Налоги и налогообложение. - 2009. - №. 8. - С. 62-64.
 5. Сельськое хозяйство Германии: достижения в цифрах и фактах / Федеральное Министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей ФРГ. - Берлин, 2010. - 4 0 с.
 6. Сеперович Н. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників : стан та перспективи розвитку : наук. вид. / Н. Сеперович, Л. Тулуш, В. Проніна. - Львів: НВФ «Українські технології», 2009. - 296 с.
 7. Соколовська А. Дискусійні питання реформування ПДВ / А. Соколовська, В. Твардієвич // Фінанси України. - 2011. - №. 8. - С. 35-50.
 8. Тулуш Л. Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва / Л. Тулуш // Економіка АПК. - 2015. - № 8. - С. 44-55.
 9. Тулуш Л. Реформування механізму справляння податку на додану вартість у сільському господарстві / Л. Тулуш // Економіка АПК. - 2016. - № 2. - С. 48-58.
 10. Andersen F. G. Taxation of agriculture in selected countries / F.G. Andersen, L.J. Asheim, Kl. Mittenzwei, F. Veggeland // Norwegian Agricultural Economics Research Institute. - NILF-report 2002-8. - Oslo, 2002. - 123 р.
 11. Arsenovic D. Agriculture in the VAT system // D. Arsenovic, S. Lalic, B. Stanivuk // Research Journal of Agricultural Science. - 2012. - Т. 44. - №. 3. - С. 227-232.
 12. Barbone L. The costs of VAT: a review of the literature / L. Barbone, R. M. Bird // Intern. Center for Public Policy, Georgia State University. - WP № 12-22. - April 2012. - 52 р.
 13. Bird R., Gendron P. The VAT in developing and transitional countries. - Cambridge: Cambridge University Press, 2007. - 278 р.
 14. Cnossen S. VAT and Agriculture: Lessons from Europe // CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. - CPB Discussion paper 341. - The Hague, 2017. - 36 р.
 15. Council Directive 112/2006/EC of 28 November 2006 on the common system of VAT // Official Journal of the EU. - 2006. - L 347/1. - 118 р.
 16. Durst R., Monke J. Effects of federal tax policy on agriculture / R. Durst, J. Monke. - U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service Agricultural Economic.- Report № 800. - 2001. - 52 с.
 17. Ebrill L., Keen M., Bodin J.-Р., Summers V. The Modern VAT. - Іnternational Monetary Fund, Washington, D.С., 2001. - 223 р.
 18. Emran S. On selective indirect tax reform in developing countries / S. Emran, J. Stiglitz // Journal of Public Economics. - 2005. - Vol. 89. - Р. 599-623.
 19. Hellerstein W. The VAT in the European Union / W. Hellerstein, T. H. Gillis // Tax Analysts. - 2010. - April, 26. - Р. 461-471.
 20. Keen M. The Value-Added Tax: its causes and consequences / M. Keen, B. Lockwood // Journal of Development Economics. - 2010. - Vol. 92. - Р. 138-151.
 21. Toma M. The value added tax: the impact of procedures applyed to agricultural producers //Agrarian Economy and Rural Development-Realities and Perspectives for Romania. 5th Edition of the International Symposium. - Bucharest: The Research Institute for Agricultural Economy and Rural Development (ICEADR), 2014. - С. 36-48.
 22. VAT rates applied in the member states of the European Union : Situation at 1st January 2017 / European Commission, 2017. - 116 р.
Читати статтю: e_apk_2017_4_8.pdf