ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.15.054.22
Проблеми економічної теорії

Про перспективу мінімізації кризових явищ у розвитку ринкової економіки / Фірсов Є.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 4 - С. 83

Мета статті - виявити комплекс заходів, які можуть розв’язати проблему подолання циклічності виробництва в умовах ринкової економіки при активній ролі держави. У статті використовуються такі економічні методи дослідження, як абстрактно-логічний, статистичний і монографічний. Перший метод застосовується для формування комплексу найважливіших антикризових заходів, за допомогою яких створюються умови для безкризового розвитку виробництва в ринковій економіці. Статистичний прийом екстраполяції застосовується для визначення ступеню впливу антіциклічних заходів на зміну обсягу ВВП. Монографічний метод використовується для глибокого вивчення практичного досвіду, спрямованого на подолання циклічності виробництва. Для досягнення безкризового розвитку виробництва в сучасних умовах ринкової економіки рекомендується використовувати комплекс найбільш важливих антіциклічних заходів: застосовування індикативного планування виробництва з використанням науково обґрунтованих методів програмування та прогнозування; організація виробництва на соціально-ринкових принципах розвитку з високим рівнем соціального захисту найманих робітників; створення в підприємствах та компаніях фінансових резервів, призначених для збільшення при необхідності обсягу платоспроможного попиту й грошової маси в процесі виробництва; використання великих банків як акціонерів промислових компаній і сфери послуг для їх активної участі в обґрунтуванні ефективних бізнес-рішень. Практична цінність дослідження полягає в стабілізації сучасного виробництва, в удосконаленні виробничих відносин між найманими працівниками і власниками засобів виробництва, у встановленні достатньо міцного соціального балансу в суспільстві і його розвитку без соціальних потрясінь. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: аналіз попит комплекс заходи перспективи створення розвиток циклічність

Список використаних джерел

 1. Политическая экономия. Курс лекций под ред. проф. Н.С. Спиридоновой. - Изд. Московского ун-та, 1973. - С. 62-63.
 2. Кейнс Дж. М. Трактат про денежную реформу. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс // Реформа-дайжест. - АУБ. - 1999. - 190 с.
 3. Чухно А.А. Постиндустриальная экономика: теория, практика и их значение для Украины / А.А. Чухно // Экономика Украины. - 2001. - № 11, 12.
 4. Управление экономики и статистики США / Economics and Statistics Administration // www.esa.doc.gov.
 5. Федеральная служба статистики ФРГ / Federal Statistical Office // www.destatis.de.
 6. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. - М.: Прогресс, 1993. - Т. 1. - 416 с; Т. 2. - 310 с.
 7. Пезенти А. Очерки политической экономики капитализма / А. Пезенти. - М.: Прогресс, 1976. - Т. 2. - 888 с.
 8. Самуэльсон П. Экономика: учеб. / П. Самуэльсон. - Львов: Свiт, 1993. - 496 с.
 9. Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии / Ж.Б. Сэй. - М., 1896. - 68 с.
 10. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика; пер. с англ. 11-го изд. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. - К.: Хагар-Демос, 1993 - 786 с.
 11. Schumpeter U.A. History of Economic Analysis / U.A. Schumpeter. - New York, 1954. - 1664 p.
 12. Фирсов Е.А. Основные источники образования прибыли в условиях рыночной экономики / Е.А. Фирсов // Экономика АПК. - 2015. - № 5. - С. 48-54.
 13. Фирсов Е.А. О сущности производственных отношений в условиях рыночной экономики / Е.А. Фирсов // Экономика АПК. - 2016. - № 10. - С. 83-88.
Читати статтю: e_apk_2017_4_12.pdf