ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2017 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні

Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін

Аграрна політика і реформування

Наукові агроекономічні дослідження в інтересах активізації росту АПВ і сільських територій

Економіка агропромислового виробництва

Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України

Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України

Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні

Аграрний ринок

Формування екологічно орієнтованого комплексу маркетингу в аграрному виробництві

Аграрний менеджмент і підприємництво

Методичні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності аграрної сфери

Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки

Управління та інформаційне забезпечення

Контроль господарювання у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами

Зовнішньоекономічні відносини

Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС

Сторінка молодого науковця

Забезпечення вітчизняних хмелярських підприємств виробничими ресурсами

Світовий досвід ринкового обігу земель