ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2017 рік

Аграрна політика і реформування

Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій

Інституційні умови передачі інновацій в сільському господарстві та сільських районах Польщі (англомовна)

Основні напрямки сталого розвитку сільських районів Азербайджанської Республіки

Пріоритетні напрями підвищення ефективності та стійкості розвитку АПК Білорусі

Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому

Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку

Аграрний ринок

Формування брендів регіональних продуктів як спосіб популяризації України на міжнародному ринку

Еластичність попиту на харчові продукти

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Агротехнопарки - інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств аграрного сектору

Методичні засади вдосконалення системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Оплата праці як соціально-економічна категорія та джерело доходу населення України (англомовна)

Управління та інформаційне забезпечення

Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації влади

Історія аграрної економічної думки

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН та ННЦ «Інститут аграрної економіки»: 100 років у системі організації інформаційного забезпечення галузевого дослідництва в Україні

Сторінка молодого науковця

Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства аграрних підприємств