ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.2:330.56(477)
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Оплата праці як соціально-економічна категорія та джерело доходу населення України / Чернега І.І., Шевченко Н.О., Бленда Н.О. // Економіка АПК. - 2017. - № 6 - С. 80

Мета статті - дослідження оплати праці як соціально-економічної категорії та основного джерела доходу населення України. При цьому застосовували такі методи і прийоми дослідження: монографічний, статистико-економічний, індексний та групування. Опрацьовано теоретичні й методичні засади оплати праці як соціально-економічної категорії та основного джерела доходу населення України. Досліджено рівень оплати праці працівників за видами економічної діяльності й за регіонами України. Окремо розглянуто рівень інфляції, темпи зростання номінальної, реальної заробітної плати, а також заборгованість її виплати. Запропоновано шляхи підвищення заробітної плати на засадах реалізації мотиваційних і стимулюючих механізмів формування та розподілення. Науковою новизною є пропозиція реформування системи оплати праці та її мотивації в поєднанні із загальним процесом ринкової трансформації, передусім у податковій, грошово-кредитній, фінансовій системах, сфері соціального захисту, з подальшою стабілізацією національної грошової одиниці, проведенням адміністративної реформи. Табл.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: оплата праці, доходи населення, заробітна плата, ціна робочої сили, номінальна заробітна плата, реальна заробітна плата, організація оплати праці

Список використаних джерел

 1. Dodonov, A.V. (2005). Improvement of the system of labour remuneration in Ukraine as a factor of increasing of staff competitiveness. Formuvannya rynkovoi Economiky (Formation of a market economy), 2, 108-112. (in Ukr.).
 2. Statistical Yearbook. (2016). Labor of Ukraine in 2015. Kyiv: State Statistics Service, 135-145. (in Ukr.).
 3. Smutchak, Z.V., Sytnyk, O.Y., & Ostaperko O.M. (2015). Enhancing of social innovation as a precondition for the development of human resources. Ekonomіchny chasopys (Economic Journal), XXI, 7-8 (1), 94-97. (in Ukr.).
 4. Osovyi, G.V. (2005). Issue of further reform of wage system in Ukraine. Formuvannia rynkovoi ekonomiky (Formation of market economy), 2, 433-436. (in Ukr.).
 5. Voinarenko, M.P. (2006). Problems of labor payment under market conditions. Visnyk KHNU (Bulletin of KHNU), 1 (5), 12-14. (in Ukr.).
 6. Mykhailova, L.I., & Kharchenko, T.M. (2016). Peculiarities of motivation to work at agricultural enterprises. Ekonomika APK (Economics of agro-industrial complex), 5, 87. (in Ukr.).
 7. Alili, A.A. (2016). Motivation for effective use of corporate personnel. Ekonomika APK (Economics of agro-industrial complex), 8, 87. (in Ukr.).
 8. Law of Ukraine. (2016, December, 06). "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine", 1774-VIII. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1774-19. (in Ukr.).
 9. Savchenko, O. (2017). New financial penalties on employers from January 01st, 2017: violation cost - 320 000 UAH. Kadrovyk (Personnel officer): Ministry of Social Policy of Ukraine, 01. (in Ukr.).
 10. Teron, I.V. (2013). Modernization of social and labor relations: scenarios, priorities, effects. Ekonomіchny chasopys (Economic Journal), XXI, 7-8 (1), 97-100. (in Ukr.).
 11. Tybinka G. (2014) Analysis of system of Organization of Adjusting of Payment of Labor in Ukraine // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach. - USA, San Francisco, California, 117-124.
 12. Harun, O.A. (2006). Motivational peculiarities to fix forms and systems of labor payment at enterprises. Visnyk KHNU (Bulletin of KHNU), 2 (1), 84-87. (in Ukr.).
Читати статтю: e_apk_2017_6_14.pdf