ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2017 рік

Аграрна політика і реформування

Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки

Економічна політика держави у розв’язанні соціально-економічних суперечностей аграрного сектору (англомовна)

Економіка агропромислового виробництва

Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі

Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності

Аграрний ринок

Формування організаційно-економічного механізму збалансованого розвитку ринку м'яса та м’ясопродуктів

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Методологічні засади формування альтернативних механізмів інвестування аграрного сектору економіки України (англомовна)

Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні

Управління та інформаційне забезпечення

Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Доступність продовольства на прикладі регіону (англомовна)

Наукова дискусія

Загальна логіка і принципи моделювання контролю менеджерських рішень

Сторінка молодого науковця

Інструмент маркетингової діяльності в управлінні підприємством

Аналіз стану модернізації вітчизняних хмелярських підприємств