ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2017 рік

Аграрна політика і реформування

Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика

Державна система охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі: становлення та розвиток

Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки

Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах євроінтеграції

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств (англомовна)

Зовнішньоекономічні відносини

Міжнародні перевезення у зовнішній торгівлі продукцією АПК (англомовна)

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Розвиток інститутів агропродовольчого сектору економіки

“Cross compliance” як інституційна норма забезпечення екологічного сільського господарства в Європейському Союзі (англомовна)

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу

Сторінка молодого науковця

Управлінські аспекти підвищення ефективності комерційної діяльності фермерських господарств