ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2017 рік

Аграрна політика і реформування

Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу

Економіка агропромислового виробництва

Критерії розподілу аграрних підприємств за розміром та диференціації рівня державної підтримки агробізнесу

Ефективність організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі Київщини

Виробництво олійних культур в Україні: сучасні виклики та перспективи

Аграрно-продовольче забезпечення населення України

Роль рибного господарства у продовольчому забезпеченні населення України

Аграрний ринок

Ринок овочевих культур в Україні

Ринок продукції свинарства в системі продовольчого забезпечення країни (англомовна)

Управління та інформаційне забезпечення

Ефективність інформаційно-аналітичної моделі регулювання господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Зовнішньоекономічні відносини

Експортні можливості аграрних підприємств України на ринках ЄС

Перспективи формування зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Сучасна парадигма Спільної аграрної політики ЄС як протидія глобальним викликам та дезінтеграції

Сторінка молодого науковця

Значення української кукурудзи в експортному потенціалі тваринницької галузі Іспанії (англомовна)