ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2017 рік

Економіка агропромислового виробництва

Біоенергетичний потенціал сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Рейтингова оцінка регіонального соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: методика, розрахунки

Формування еволюційного зростання економіки депресивних територій

Екологічні й економічні наслідки складування побутових відходів та їх вплив на екосистему

Система та механізм землекористування: наукова детермінація понятійного апарату

Категоріально-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних підприємствах

Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA

Гармонізація економічної системи

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Визначення вартості гібридів цукрових буряків як об’єктів інтелектуальної власності

Зовнішньоекономічні відносини

Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інтеграція освіти, науки та виробництва в економіці знань аграрної сфери

Досвід господарювання в аграрній сфері

Економічна ефективність вирощування соняшнику в умовах Слобожанщини

Сторінка молодого науковця

Розвиток фермерських господарств Хмельниччини

Формування стратегії розвитку модернізації хмелярських підприємств