ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:519.8
Економіка агропромислового виробництва

Оцінка загальної ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств методом DEA / Долгіх Я.В. // Економіка АПК. - 2017. - № 11 - С. 46

Мета статті - визначити за методом DEA загальну ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств України. Дослідження виконано методами економіко-математичного моделювання. Проаналізовано теоретичні та методологічні аспекти визначення загальної ефективності сільськогосподарського виробництва за методом DEA. На основі статистичної інформації за 2016 рік оцінено рівні загальної ефективності сільськогосподарських підприємств регіонів України. Розраховано значення ресурсних показників, що дають змогу неефективним сільськогосподарським підприємствам регіонів України стати на 100% ефективними. Табл.: 5. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: вхідні й вихідні показники, загальна ефективність, метод DEA, сільськогосподарське виробництво

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Метод аналізу оболонки даних (DEA) у вимірі та оцінці ефективності діяльності підприємств / В.Г. Андрійчук, Р.В. Андрійчук // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 81-88.
 2. Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2016 р. : стат. бюл. / Держ. служба статистики України. - К., 2017. - 23 с.
 3. Продукція сільського господарства у постійних цінах за 2016 рік : стат. бюл. / Держ. служба статистики України. - К., 2017. - 20 с.
 4. Дем’яненко С.І. Непараметричний аналіз в АПК / С.І. Дем’яненко, О.В. Нів’євський. - К. : КНЕУ, 2009. - 196 с.
 5. Дмитрук Б.П. Аналіз ефективності використання ресурсів галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств Черкаської області з використанням методу Date Envelopment Analysis (DEA) / Б.П. Дмитрук, Т.Б. Вітряк // Вісн. Східноєвропейського ун-ту економіки і менеджменту. - 2012. - Вип. 1 (11). - С. 138-147.
 6. Кривоножко В.Е. Анализ деятельности сложных социально-экономических систем / В.Е. Кривоножко, А.В. Лычев. - М., 2010. - 208 с.
 7. Лисситса А. Анализ оболочки данных (DEA). Современная методика определения эффективности производства / А. Лисситса, Т. Бабичева. - Halle : Institute of agricultural development of Central and Eastern Europe, Germany, 2003. - 32 p.
 8. Banker R.D. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis / R.D. Banker, A. Charnes, W.W. Cooper // Management science. - 1984. - Vol. 30. - № 9. - P. 1078-1092.
 9. Coelli T.J. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second Edition / T.J. Coelli, D.S. P. Rao, C.J. O’Donnell, G.E. Battese. - Springer. - 2005. - 349 p.
 10. Cooper W.W. Handbook on Data Envelopment Analysis / W.W. Cooper, L.M. Seiford, J. Zhu. - Kluwer Academic Publishers. - 2004. - 593 p.
 11. Emrouznejad A. Evaluation of researchin efficiency and productivity: A survey and analysis of the first 30 years of scholarly literature in DEA / A. Emrouznejad, B. Parker G. Tavares // Journal of Socio-Economic Planning Science. - 2008. - Vol. 42. - №.3. - P. 151-157.
 12. Farrell M.J. The Measurement of Productive Efficiency / M.J. Farrell // Journal of the Royal Statistical Society. Series A, 1957. - Vol.120. - №.3. - P. 253 - 290.
Читати статтю: eapk_2017_11_p_46_51.pdf