ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2017 рік

Аграрна політика і реформування

Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств

Економіка агропромислового виробництва

Землеустрій особливо цінних сільськогосподарських земель як основа їх раціонального використання

Управління витратами на нафтопродукти та оплату послуг сторонніх організацій при виробництві зерна пшениці (англомовна)

Еколого-соціо-економічні переваги вирощування енергетичних культур

Природно-ресурсний потенціал аграрної сфери України та його охорона

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Формування інвестиційних ресурсів в економіці України в умовах глобалізації

Матеріально-технічне забезпечення сільських домогосподарств

Шляхи удосконалення матеріально-технічної бази хмелярських господарств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва в Україні

Зовнішньоекономічні відносини

Зовнішня торгівля в умовах інтеграції України

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Поточний стан і перспективи розвитку аграрного сектору Республіки Вірменія