ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2018 рік

Продовольче самозабезпечення населення України (=> )

Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств

Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи

Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині

Генетичні ресурси молочного скотарства України

Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти

Основні пріоритети державної підтримки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств

Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері

Системний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами

Інституціональні складові в системі збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу

Інвестиційна діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств

Інвестиційне забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні

Моделювання соціально-економічних відносин у процесі наукових досліджень

Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України

Ціноутворення на продукцію насінництва зернових колосових культур

Інвестиційна привабливість сільського господарства Закарпаття

Банківське кредитування сільського господарства в Україні (англомовна)

Методичні підходи до оцінювання стратегії управління персоналом підприємства

Науково-організаційні засади удосконалення стратегії розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції

Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку сільських територій за умов сталості

Поширення агроновацій у контексті забезпечення ефективного галузевого зростання

Досвід комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності

Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС

Формування цін на землі сільськогосподарського призначення у Чеській Республіці

Світові тенденції розвитку ринку засобів захисту рослин

Формування економічного механізму державного стимулювання виробників твердого біопалива (англомовна)

Особливості стратегічного планування розвитку сільської територіальної громади

Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України (англомовна)

Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока

Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України

Рівень цін земель сільськогосподарського призначення - запорука ефективного функціонування їх ринку

Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект

Особливості функціонування фермерських господарств в умовах конкурентного середовища (англомовна)

Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні

Перспективи використання технології «блокчейн» у сільському господарстві

Інноваційна діяльність підприємства на основі аутсорсингу та моделювання бізнес-процесів

Обґрунтування можливих шляхів розвитку ринкової економіки

Порівняльна оцінка польської молочної промисловості з країнами Європейського Союзу (англомовна)

Регіональний аспект розвитку кадрової політики агропромислового виробництва

Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2017 рік та основні завдання на перспективу

Методологічні засади диференціації сільських територій

Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу

Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення через механізм консолідації земель

Безробіття на селі - кризова невизначеність для сільської жінки

Тенденції й особливості розвитку молокопродуктового підкомплексу України

Трансформація відносин власності на землю в аграрному секторі економіки

Інституціоналізація сімейних фермерських господарств у соціально-економічне середовище

Використання моделювання в управлінні сільськогосподарськими підприємствами

Господарства населення: зникаючий пережиток минулого чи шлях у майбутнє

Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід Польщі

Сторінки