ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2018 рік

Економіка агропромислового виробництва

Продовольче самозабезпечення населення України (=> )

Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств

Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи

Перспективи розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства на Херсонщині

Генетичні ресурси молочного скотарства України

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Трансформація високотоварних господарств населення в суб’єкти підприємництва: податково-бюджетні аспекти

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Основні пріоритети державної підтримки розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері

Управління та інформаційне забезпечення

Системний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональні складові в системі збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу

Сторінка молодого науковця

Інвестиційна діяльність як інструмент підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств

Інвестиційне забезпечення модернізації хмелярських підприємств в Україні