ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.95:631.147(477.53)
Економіка агропромислового виробництва

Симбіоз партнерства як ефективний фактор стійкості еко-соціо-економічної системи / Чайка Т.О., Яснолоб І.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 1 - С. 20

Мета статті - обґрунтування еко-соціо-економічної ефективності мікоризного партнерства визначенням його сутності, характеристики та позитивного впливу на еко-соціо-економічну систему. Методика дослідження. Діалектичний метод пізнання й системного підходу у вивченні наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених із дослідження явища мікоризи, використання практичного досвіду з метою формування теоретико-методичних основ дослідження. Результати дослідження. Обґрунтовано доцільність використання мікоризи для зменшення впливу антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище та відновлення ресурсного потенціалу. Вперше запропоновано визначення терміна «мікоризне партнерство» й дано його характеристику. Доведено позитивний вплив мікоризного партнерства для грибів і живлення рослин, їх розвиток та стійкість до несприятливих умов і хвороб. Визначено вплив мікоризного партнерства на стан та родючість ґрунту, вперше систематизовано його вплив на еко-соціо-економічну систему й визначено структуру ефектів від такого партнерства з урахуванням певних принципів. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано необхідність використання симбіозу між рослинами та грибами з метою раціонального ресурсовикористання й охорони навколишнього природного середовища. Запропоновано визначення терміна «мікоризне партнерство» як взаємовигідної та злагодженої взаємодії між його учасниками (вищими рослинами й грибами). Наведено характеристики цього партнерства, які включають: багатоетапність, взаємовигідність, взаємозалежність і перспективність. Практична значущість. Визначено результати мікоризного партнерства для його безпосередніх учасників (рослин та грибів) і позитивний вплив на ґрунт. Використовуючи синергетичний ефект від цього партнерства, визначено позитивний вплив на окремі елементи еко-соціо-економічної системи й обґрунтовано певні види ефектів (екологічний, соціальний, енергетичний, технологічний та економічний). Наведено принципи використання мікоризного партнерства в еко-соціо-економічній системі з метою одержання позитивних ефектів. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: мікориза, симбіоз, гриби, рослина, мікоризне партнерство, еко-соціо-економічна система

Список використаних джерел

 1. Bidartondo MI, Kretzer AM, Pine EM, Bruns TD. 2000. High root concentrations and uneven ectomycorrhizal diversity near Sarcodes sanguinea (Ericaeae): a cheater that stimulates its victims? American Journal of Botany 87: 1783-1788.
 2. Вrundrett M., Bougher N., Dell B., Grove Т., Malajczuk N. Working with mycorrhizas in forestry and agriculture. AClAR Monograph 32. 1996. 374 р.
 3. Brundrett Mark C. Diversity and classification of mycorrhizal associations. Article in Biological Reviews · September 2004. https://www.researchgate.net/publication/8347500_Diversity_and_classification_of_mycorrhizal_associations.
 4. Castellano MA., Trappe JM. 1985. Mycorrhizal associations of five species of monotropoideae in Oregon. Mycologia 77: 499-502.
 5. Largent DL, Sugihara N, Wishner C. 1980. Occurrence of mycorrhizae on ericaceous and pyrolaceous plants in northern California. Canadian Journal of Botany 58: 2274-2279.
 6. Lewis DH. 1985. Symbiosis and mutualism: crisp concepts and soggy semantics. In: The Biology of Mutualism. Ed by: Boucher DH. Croom Helm, London, pp. 29-39.
 7. Frank A.B. (1885). Über die auf Wurzelsymbiose beruhende Ernährung gewisser Bäume durch unterirdische Pilze. ABer. Dtsch. Bot. Ges. 3. с. 128-145.
 8. Kamieński (1882). Les organes végétatifs de Monotropa hypopitys L. Mémoires de la Société nat. des Sciences naturelles et mathém. de Cherbourg.
 9. Molina R, Massicotte H, Trappe JM. 1992. Specificity phenomena in mycorrhizal symbioses: community-ecological consequences and practical implications. In: Mycorrhizal Functioning an Integrative Plant-Fungal Process. Ed by: Allen MJ. Chapman & Hall, New York. pp. 357-423.
 10. Robertson DC, Robertson JA. 1982. Ultrastructure of Pterospora andromedea Nuttall and Sarcodes sanguinea Torrey mycorrhizas. New Phytologist 92: 539-551.
 11. Зайченко А. М. Микотоксины: прошлое, настоящее, будущее / А. М. Зайченко, И. Г. Рубежняк, Е. В. Андриенко, О. П. Кобзистая, Е. С. Цыганенко // Микробиол. журн. - 2003. - Т. 65, № 1-2. - С. 141-148.
 12. Копилов Є. П. Грунтові гриби як біотичний чинник впливу на рослину [Електронний ресурс] / Є. П. Копилов. - Режим доступу : http://www.sg-microb.ho.ua/arh/pdf15-16/SM15-16_01.pdf.
Читати статтю: eapk_2018_01_p_20_25.pdf