ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 636.27.082:338.43
Економіка агропромислового виробництва

Генетичні ресурси молочного скотарства України / Кругляк О.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 1 - С. 33

Мета статті - здійснити оцінку генетичних ресурсів племінного молочного скотарства України. Методика дослідження. Дослідження проводили на матеріалах спостережень Державної служби статистики України, Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві за 2016 рік із використанням статистичних методів. Результати дослідження. Встановлено, що племінні господарства України з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід забезпечують ефективність галузі шляхом підвищення молочної продуктивності корів та зниження виробничих витрат за рахунок ефекту масштабу. Для нарощування високопродуктивних стад необхідно збільшити підконтрольне поголів’я молочного скотарства. Елементи наукової новизни. Доведено, що порідна належність корів є важливим фактором економічної ефективності розвитку молочного скотарства, що безпосередньо впливає на економічну доцільність утримання великої рогатої худоби. У цьому зв’язку потребують детальнішого вивчення інші аспекти організації й управління технологічними процесами в умовах племінних господарств, серед яких - вирощування ремонтного поголів’я, проведення селекції на підвищення рівня молочної продуктивності, тривалості продуктивного використання, поліпшення відтворної функції тощо. Практична значущість. За результатами дослідження обґрунтовано висновок, що основою розвитку галузі молочного скотарства України мають становити створені нові спеціалізовані молочні породи, які за генетичним потенціалом знаходяться на рівні кращих європейських аналогів, а за показниками відтворення та здоров’я переважають їх, відтак є економічно вигідними. Табл.: 4. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: молочне скотарство, ефективність, порода, продуктивність, вихід телят, витрати, прибуток

Список використаних джерел

 1. The Global Dairy Sector: Facts. URL: https://www.fil-idf.org/wp-content/uploads/2016/12/FAO-Global-Facts-1.pdf (дата звернення: 17.11.2017).
 2. Statistics: Dairy cows. URL: https://www.ciwf.org.uk/media/5235182/Statistics-Dairy-cows.pdf (дата звернення: 17.11.2017).
 3. 2016 World Dairy. Situation Report. Bulletin of the International Dairy Federation. URL: http://www.idfa.org/docs/default-source/d-news/world-dairy-situationsample.pdf (дата звернення: 18.11.2017).
 4. Discover milk Georgia. URL: http://www.dairynews/news-image/2017/January/20170117.pdf (дата звернення: 21.10.2017).
 5. Моніторинг ринку молока. Серпень 2017 / Асоціація виробників молока. URL: http://storage.milkua.info /uploads/analitics/pdf/MonitoringUA/05.09.MonitoringUk.pdf (дата звернення: 18.10.2017).
 6. Виручка від експорту української «молочки» за сім місяців зросла на 69%. URL: http://www.ukrainian-food.org/uk/post/virucka-vid-eksportu-ukrainskoi-molocki-za-sim-misaciv-zrosla-na-69 (дата звернення: 18.10.2017).
 7. Ринок яловичини України - підсумки першого півріччя. URL: http://avm-ua.org/uk/post/rinok-alovocini-ukraini-pidsumki-persogo-pivricca (дата звернення: 18.10.2017).
 8. Тваринництво України за 2016 рік: Стат. збірник / Державна служба статистики України / відп. за вип. О. М. Прокопенко. К., 2017. 142 с.
 9. Басовський Н. З., Буркат В. П., Власов В. И., Коваленко В. П. Крупномасштабная селекция в животноводстве. К.: Украина, 1994. 376 с.
 10. Гетя А. А., Бащенко М. І., Рубан С. Ю., Костенко О. І. Основні складові проекту «Відроджене скотарство». Тваринництво України. 2011. № 10. С. 2-7.
 11. Березівський П. С. Економічна ефективність скотарства та шляхи її підвищення. Львів, 1998. 158 с.
 12. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні : монографія / П. Т. Саблук та ін. К.: ІАЕ, 2005. 340 с.
 13. Буркат В. П., Полупан Ю. П., Шаран П. І. Основні чинники рентабельності молочного скотарства у племінних господарствах. Вісник аграрної науки. 2008. № 10. С. 27 - 31.
 14. Власов В. І., Зубець М. В., Дяченко Є. В. Управління відтворенням і продуктивністю молочного стада. К.: Урожай, 1987. 136 с.
 15. Гладій М. В., Рубан С. Ю., Гетя А. А., Прийма С. В. Породи сільськогосподарських тварин України. Історія, стан, перспективи розвиту. Розведення і генетика тварин. 2015. Вип. 49. С. 44-57.
 16. Ефименко М. Я. Формирование внутрипородной структуры создаваемых пород молочного скота. Розведення і генетика тварин. 2012. Вип. 46. С. 50-53.
 17. Yearly survey n the situation of cow milk recording systems (Years 2014 and 2015) in ICAR member countries for cow, sheep and goats. URL: http://www.icar.org/wp-content/uploads/2017/01/Survey-on-milk-recording-systems-in-cows-sheep-and-goats-2014-2015.pdf (дата звернення: 28.11.2017).
 18. Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві за 2016 рік / ДП «Головний науково-виробничий селекційно-інформаційний центр у тваринництві Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН». URL: http:// http://animalbreedingcenter.org.ua/derjplemreestr (дата звернення: 18.10.2017).
 19. Панкратова Л. Функціонування та розвиток ринку молока в Ізраїлі. К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. 40 с.
 20. Available breeds. URL: http://www.selectsires.com/dairy/crossbreeding_available.html?version=20170404 (дата звернення: 23.11.2017).
 21. Lindhé В. Two competing Swedish breeds with different profiles but of equal size. URL: http://www.milkproduction.com/Library/Scientific-articles/Reproduction/Two-competing-Swedish/ (дата звернення: 28.11.2017).
 22. Canadian dairy genetics. A century of improvement breeds. URL: http://www.agr.gc.ca/resources/prod/Internet-Internet/MISB-DGSIM/ATS-SEA/PDF/4663-eng.pdf (дата звернення: 28.11.2017).
 23. Learning about dairy. University of Minnesota extension. Revised November, 2015. P. 4. URL: https://www.extension.umn.edu/youth/mn4-H/events/project-bowl/docs/PB-Learning-About-Dairy-Booklet.pdf (дата звернення: 28.11.2017).
 24. Даниленко В. П., Рудик І. А. До питання ефективності використання молочних порід у господарстві. Розведення і генетика тварин. 2012. Вип. 46. С. 63-66.
Читати статтю: eapk_2018_01_p_33_39.pdf