ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 02 за 2018 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Моделювання соціально-економічних відносин у процесі наукових досліджень

Економіка агропромислового виробництва

Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України

Ціноутворення та цінова політика

Ціноутворення на продукцію насінництва зернових колосових культур

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційна привабливість сільського господарства Закарпаття

Банківське кредитування сільського господарства в Україні (англомовна)

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Методичні підходи до оцінювання стратегії управління персоналом підприємства

Науково-організаційні засади удосконалення стратегії розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції

Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку сільських територій за умов сталості

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Поширення агроновацій у контексті забезпечення ефективного галузевого зростання

Досвід комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності

Зовнішньоекономічні відносини

Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Формування цін на землі сільськогосподарського призначення у Чеській Республіці

Сторінка молодого науковця

Світові тенденції розвитку ринку засобів захисту рослин

Формування економічного механізму державного стимулювання виробників твердого біопалива (англомовна)