ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 632.9:339.13
Сторінка молодого науковця

Світові тенденції розвитку ринку засобів захисту рослин / Василенко Л.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 100

Мета статті - проаналізувати сучасний стан світового ринку засобів захисту рослин, виявити основні тенденції його розвитку та окреслити перспективи. Методика дослідження. Використано такі методи: діалектичний, абстрактно-логічний, системного економічного аналізу, узагальнення, порівняльний аналіз. Результати дослідження. Аналіз сучасних світових тенденцій розвитку ринку засобів захисту рослин показав, що він щороку нарощує обсяги як у фізичному, так і вартісному виразі; економічно розвинені країни світу продовжують застосовувати значні обсяги засобів захисту рослин. Більш активними учасниками ринку стають китайські агрохімічні компанії, які нарощують обсяги збуту власної продукції, а також скуповують відомі світові компанії - виробники пестицидів. Елементи наукової новизни. Вивчення світового ринку пестицидів свідчить про постійне зростання обсягів застосування засобів захисту рослин як у фізичному, так і вартісному виразі. Виявлено, що економічно розвинені країни світу продовжують застосовувати значні обсяги хімічних засобів захисту рослин, водночас щороку зростає частка біопестицидів як альтернативного засобу захисту рослин. Практична значущість. Практична цінність полягає в узагальненні світових тенденцій розвитку ринку засобів захисту рослин та окресленні його перспектив на оглядове майбутнє. Табл.: 6. Рис.: 3. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: засоби захисту рослин, ринок, сільське господарство, виробництво, експорт, імпорт

Список використаних джерел

 1. Юшин С. Чем грозит России мировой продовольственный кризис. Агробизнес. Россия: экономика, оборудование, технологии. 2008. № 11. С. 22-24.
 2. Liu C. J., Men W. J., Liu Y. J., et al. 2002. The pollution of pesticides in soils and its bioremediation. System Sciemces and Comprehensive Studies in Agriculture, 18(4): р. 295-297.
 3. Cai D. W. 2008. Understand the role of chemical pesticides and prevent misuses of pesticides. Bulletin of Agricultural Science and Technology, 1: р. 36-38.
 4. Вигера С. М. Природоохоронний контроль культурних фітоценозів : монографія. Київ : Компринт, 2015. 397 с.
 5. Корчинська О. А. Організаційно-економічне регулювання розширеного відтворення родючості ґрунтів : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 338 с.
 6. Круть М. В. Екологічна спрямованість інновацій Інституту захисту рослин НААН. Захист і карантин рослин. 2014. Вип. 60. С.184-190.
 7. Федоренко В. П., Гетьман С. В. Актуальні питання захисту посівів. Карантин: захист рослин. 2009. № 3. С. 1-5.
 8. Фокін А. В. Деякі світові тенденції у захисті рослин. Газета по-українськи. 2009. № 9. С. 9-12.
 9. Використання засобів захисту рослин у сільському господарстві / Ходаківська О. В., Корчинська С. Г., Челомбітко А. Ф., Чекан К. В. Економіка АПК. 2017. № 1. С. 24-30.
 10. Agropages.com, “CropProtectionin 2008”, June 30, 2008. URL : http://www.agropages.com/resoures/feature/ featureinfo.aspx?News-id=1285.
 11. WenJun Zhang, FuBin Jiang, JianFeng Ou. Global pesticide consumption and pollution: with China as a focus.Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences, 2011, 1(2): р. 125-144.
 12. Analysis on China's Top 100 Pesticide Companies in 2013. URL : http://www.linkedin.com/pulse/20140723043243-193724532-analysis-on-china-s-top-100-pesticide-companies-in-2013.
 13. Pesticides Industry Sales and Usage 2008-2012 Estimates. URL : http://www.epa.gov/sites/production/ files/2017-01/documents/pesticides-industry-sales-usage-2016_0.pdf.
 14. World Pesticide Use. URL : http://www.springer.com/ cda/../9788132216889-c2.pdf.
 15. Top 20 Global Agchem Firms 2015: Majority declining May open up era dominated by 4 giants. URL : http://news.agropages.com/News/NewsDetail---19400.htm.
 16. Ecopesticides - Protect without harm. URL : http://ecopesticides.net/.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_100_106.pdf