ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:637.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201802014
Економіка агропромислового виробництва

Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України / Козак О.А. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 14

Мета статті - проаналізувати основні тенденції розвитку молочного сектору України та окреслити його перспективи в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Методика дослідження. Використано методи: діалектичний, абстрактно-логічний, системного аналізу, індукції та дедукції. Результати дослідження. Здійснено комплексний аналіз функціонування молочного сектору України, зокрема динаміки розвитку молочного скотарства, структурних трансформацій в різних категоріях господарств, основних тенденцій діяльності молокопереробних підприємств, цінових трендів, експортно-імпортних операцій, змін поведінки споживачів молока та молочної продукції та ін. Визначено основні напрями розвитку молочного сектору в контексті забезпечення продовольчої безпеки. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано напрями розвитку молочної галузі в умовах європейської інтеграції та глобалізації національної економіки в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави. Визначено основні пріоритети розвитку молочного сектору, зокрема підвищення якості сирого молока у товаровиробників, трансформація особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства або кооперативи. Практична значущість. Авторські рекомендації можуть бути використані сільськогосподарськими підприємствами, особистими селянськими та фермерськими господарствами. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: молочний сектор, продовольча безпека, виробник молока, переробник, споживач, молочна продукція, продовольча політика

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г., Сас І. С. Концентрація в аграрній сфері економіки:проблемні аспекти : монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 303 с.
 2. Боднар О. В., Козак О. А., Копитець Н. Г. Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців і споживачів соціально-значимих продуктів харчування // Економіка АПК. 2014. № 2. С. 42-50.
 3. Гуцул Т. А. Розвиток ринку молока в Україна // Зб. наук. пр. Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1(3). С. 89-94.
 4. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: монографія / за ред. П. Т. Саблука і В. І. Бойка. Київ: ННЦ ІАЕ, 2005. 340 с.
 5. Кваша С. М., Іванько А. В. Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні Економіка АПК. 2017. № 7. С. 37-46.
 6. Ковальова О. В. Підвищення якості молока - одна із стратегічних задач розвитку галузі // AgroPortal: онлайн-ресурс. Інтерв’ю від 11 січня 2018 р. URL : http://agroportal.ua/publishing/intervyu/elena-kovaleva-povyshenie-kachestva-moloka-odna-iz-strategicheskikh-zadach-razvitiya-otrasli/.
 7. Козак О. Чи відбудеться зростання ціни на молоко в Україні одночасно з відновленням ціни на молоко у світі? InfAgro, 20 липня 2016 року. URL : http://infagro.com.ua/ ua/2016/07/20/olga-kozak-predstavnik-ifcn-v-ukraini/.
 8. Лукінов І. І. Вибрані праці: у двох книгах. Кн. 2. Київ: ННЦ ІАЕ, 2007. 794 с.
 9. Мезенцева І. Молочні ріки - європейські береги: як галузь рухається до стандартів Євросоюзу. Європейська правда, 31 травня 2017 року. URL : http://www.eurointegration.com.ua/ articles/ 2017/05/31/7066426/
 10. Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні (на прикладі ферм з виробництва молока) / Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Кісіль М.І. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 60 с.
 11. Пасхавер Б.Й. Малі форми аграрного виробництва. Економіка АПК. 2013. № 11. С. 18–26.
 12. Прогноз виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2018 році (січень 2018 р.) / Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2018. 20 с.
 13. Про фермерське господарство: Закон України станом на 03.10.2017 / Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 45. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/973-15
 14. Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського виробництва України (методичні підходи та розрахунки) / Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Меселя-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 28 с.
 15. Торгівля з ЄС // Вісник молочників. Випуск № 03 (63) 28 березня 2017 року. С. 2–3. URL : http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachna-analitika/category/2017.
 16. Шиян Н.І. Розвиток скотарства в Україні. Економіка АПК. 2016. №9. С. 38−43.
 17. James M. MacDonald, Jerry Cessna, and Roberto Mosheim Changing Structure, Financial Risks, and Government Policy for the U.S. / Dairy Industry. United States Department of Agriculture. March 2016. 70 р. URL : https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/45519/56833_err205_/errata.pdf?v=42507.
 18. Hemme (ed.) 2017: IFCN Dairy Report 2017, IFCN, Kiev, Germany. 224 p.
 19. Karen D’souza Milk fat does a body good? / The Mercury news. August 26, 2017. URL : https://www.mercurynews.com/2017/08/26/milk-fat-does-a-body-good/.
 20. TNS «Тейлор Нельсон Софрес Україна»: oфіційний сайт. URL : https://tns-ua.com/.
 21. Wolfgang Britz, Christine Wieck Analyzing structural changes in dairy farming based on an Agent Based Model. Institute for Food and Resource Economics, University of Bonn. February 2014. URL : http://www.ilr.uni-bonn.de/agpo/publ/techpap/techpap14-01.pdf.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_14_22.pdf