ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.5:633.1
Ціноутворення та цінова політика

Ціноутворення на продукцію насінництва зернових колосових культур / Буняк Н.М., Данилко І.М. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 23

Мета статті - виокремити основні відмінності та особливості формування ціни на насіння зернових колосових культур. Методика дослідження. Методи: статистико-економічний, порівняльного аналізу, розрахунковий. Результати дослідження. Висвітлено особливості системи ціноутворення продукції насінництва зернових колосових в Україні. Показано взаємозв’язок росту ціни товарного зерна та ціни на насіння різних категорій, обгрунтовано нерівномірне зростання цін на різні категорії насіння. Проведено розрахунок мінімальної ціни насіння для господарюючих суб’єктів, що мають власні потужності для його виробництва, та у разі, якщо у процесі виробництва використовуються послуги насіннєвих заводів. Доведено, що виробники з власними потужностями мають 10% цінову конкурентну перевагу. Причинами різкого зменшення кількості суб’єктів насінництва стали постійні законодавчі зміни в галузі, переформатування органів, що проводять сертифікацію насіння, низька прибутковість насіннєвого бізнесу. Елементи наукової новизни. Визначено реальну та потенційну місткість ринку насіння озимих зернових культур. Розкрито причини низької забезпеченості потреби у насінні через ринок та негативні наслідки як для господарюючих суб’єктів, що використовують насіння власного виробництва, так і для наукових установ, власників сортів. Практична значущість. Обгрунтовано основні відмінності та специфіку формування ціни на насіння зернових колосових культур, що дало можливість сформувати основні позиції ціноутворення на специфічний виробничий ресурс - насіння зернових колосових. Це забезпечить підвищення економічної ефективності насінництва та конкурентного статусу підприємств, що його виробляють. Табл.: 4. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: ринок, місткість ринку, ціна, ціноутворення, попит, пропозиція, конкуренція, сорт, насіння

Список використаних джерел

 1. Бакай С. С. Економіка насінництва. Київ: Урожай, 1977. 110 с.
 2. Гаврилюк М. М. Насінництво й насіннєзнавство по-льових культур. Київ : Аграрна наука, 2007. 216 с.
 3. Захарчук О. В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин. Київ : Алефа, 2009. 290 с.
 4. Кавунець В. П., Кочмарський В. С. Насінництво пшениці озимої. Миронівка, 2011. 284 с.
 5. Карамушка О. М. Інноваційний розвиток насіннєвих підприємств зернового підкомплексу. Агросвіт. 2012. № 21. С. 44-49.
 6. Кьостер, Ульріх. Основи аналізу аграрного ринку / наук. ред. пер. О. Нів’євський. Київ : Видавництво АДЕФ. 2012. 486 с.
 7. Литвиненко Я. В. Маркетингова цінова політика. Київ : Персонал, 2008. 244 с.
 8. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення. Київ : Центр учбов. літ. 2012. 480 с.
 9. Макрушин М. М., Макрушина Є. М. Насінництво. Сімферополь: ВД «Адмірал», 2011. 476 с.
 10. Молоцький М. Я., Васильківський С. П, Князюк В. І. Селекція та насінництво польових культур. Біла Церква, 2008. 192 с.
 11. Полтавський Ю. А. Ціновий механізм АПК. Харків : ХНАУ, 2005. 154 с.
 12. Супрун О. М. Економічна ефективність вирощування соняшнику в умовах Слобожанщини. Економіка АПК. 2017. № 11. С. 74-78.
 13. Шпичак О. М., Боднар О. В., Шпичак О. О. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення. Київ: ЦП «Компринт», 2017. 546 с.
 14. Шпичак О. М. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків. Київ : ІАЕ, 2000. 586 с.
 15. Шпичак О. М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Економіка АПК. 2012. № 8. С. 3-10.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_23_29.pdf