ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432(477): 330.341.1
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Поширення агроновацій у контексті забезпечення ефективного галузевого зростання / Шубравська О.В., Прокопенко К.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 71

Мета статті - обґрунтувати напрями сприяння розповсюдженню інноваційних рішень в аграрному секторі України. Методика дослідження. Використано методи: економічного дослідження, абстрактно-логічний, монографічний та статистичний. Результати дослідження. Встановлено, що розповсюдження систем волого- та грунтозберігаючого землеробства дасть змогу раціоналізувати природоресурсокористування за екологічними та економічними компонентами. Окреслено основні переваги грунтозберігаючих систем. Відзначено, що в контексті ресурсозбереження становить інтерес такий вид альтернативного господарювання як органічне виробництво, поширення якого стримується через недосконалість нормативно-правової бази; неналежну державну фінансову підтримку; низький внутрішній платоспроможний попит. Елементи наукової новизни. Забезпечення національної продовольчої безпеки та відповідної аграрному потенціалу експортної діяльності можливе лише в контексті дотримання вимог біозахисту і біобезпеки, підґрунтя яких формують біотехнології в рослинництві й тваринництві. Практична значущість. Підтримка вітчизняних розробок, широке інформування виробників щодо ефективності їх використання забезпечать широке впровадження у виробництво вітчизняних біотехнологій, що сприятиме зростанню продуктивності у рослинництві й тваринництві; підвищить якість і конкурентоспроможність аграрної продукції; надасть можливість вітчизняним виробникам біопрепаратів розширити свої позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках, які в найближчому майбутньому активно зростатимуть. Табл.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: аграрний сектор, рослинництво, тваринництво, модернізація, новації, технології, інноваційна діяльність

Список використаних джерел

  1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL : https://sustainabledevelopment.un.org/ content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.
  2. S. Gomez y Paloma? et al. (eds.).The Eurasian Wheat Belt and Food Security. Global and Regional Aspects / Springer International Publishing Switzerland, 2017. 318 p.
  3. Conservation Innovation Grants. URL : https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/cig/.
  4. Rural Development programs 2014-2020. URL : https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common/rdp-list_en.pdf.
  5. Перспективи та можливі ризики розвитку сільського господарства України у 2017 році / Лупенко Ю. О. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ ІАЕ, 2018. 32 с.
  6. Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / за ред. Я. М. Гадзала, М. І. Бащенка, В. М. Жука, Ю. О. Лупенка. Київ : Аграр. наука, 2016. 216 с.
  7. Powered by people. 2016 Consolidated annual report of IFOAM - organics international. URL : https://www.ifoam.bio/ sites/default/files/annual_report_2016.pdf.
  8. Органік в Україні. URL: http://organic.com.ua/uk/ homepage/2010-01-26-13-42-29).
  9. Розвиток економіки сільського господарства в 2011-2015 рр. / Я. М. Гадзало та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
  10. Головко В. О., Ушкалов В. О. Стан та перспективи розвитку біопромисловості України. Сільськогосподарська мікробіологія. 2011. Вип. 14. С. 42-45.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_71_76.pdf