ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43 : 339.543
Зовнішньоекономічні відносини

Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС / Пугачова К.М., Шеремет О.О. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 85

Мета статті - дослідити сучасні тенденції зовнішньої торгівлі України з ЄС та здійснити прогноз подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва на основі застосування інструментів економіко-математичного моделювання. Методика дослідження. Теоретична та методологічна основа дослідження - загальнотеоретичні методи наукового пізнання, включаючи фундаментальні положення та принципи розвитку економіки, висвітлені у працях вітчизняних і зарубіжних учених. Використання індуктивного та дедуктивного методів уможливило систематизувати й обробити інформацію, теоретично осмислити та уточнити окремі аспекти проблематики статті. Результати дослідження. Дослідження розкриває авторський погляд на сучасний процес створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Проаналізовано тенденції розвитку торгівлі агропродовольчими товарами між країнами, визначено основні проблемні моменти подальшої співпраці та обґрунтовано напрями взаємовигідного співробітництва, які забезпечать отримання економічних вигід українськими товаровиробниками. Елементи наукової новизни. Запропоновано напрями формування вільної торгівлі та розвитку взаємовигідної співпраці в аграрній сфері економіки. Практична значущість. Зазначені підходи можуть бути використані органами державної влади при плануванні майбутнього переговорного процесу щодо зони вільної торгівлі та прогнозуванні розвитку економіки. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: міжнародна інтеграція, аграрна економіка, зона вільної торгівлі, продовольство, сільське господарство, прогноз, ринок, розвиток

Список використаних джерел

  1. Державна служба статистики України. 2018. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12 січня 2018).
  2. Калюжна Н. Г. Підхід до визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні відносини країн. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 26-31.
  3. Насадюк І. Б. Гравітаційна модель міжнародних економічних відносин України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. № 1 (44). С. 94-99.
  4. Перспективи розвитку зовнішньоторговельних відносин України з Європейським Союзом в аграрній сфері / Пугачов М. І. та ін. Київ: ННЦ «IAE», 2013. 40 c.
  5. Anderson J., Wincoop Е. Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle. The American Economic Review. 2003. Vol. 93. Working Paper No 1. Р. 170-192.
  6. Baier S., Bergstrand J. Bonus vetus OLS: A Simple Method for Approximating International Trade-cost Effects. Journal of International Economics. 2009. Vol. 77. Working Paper No 1. Р. 77-85.
  7. Linnemann Н. Econometric Study of International Trade Flows. The Economic Journal. 1967. Vol. 77. Working Paper. No 306. Р. 366-368.
  8. McCallum J. National Borders Matter: Canada-U.S. Regional Trade Patterns. The American Economic Association. 1995. Vol. 85. Working Paper No 3. Р. 615-623.
  9. Tinbergen J. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. The Economic Journal. 1966. Vol. 76. Working Paper No 301. Р. 92-95.
  10. Cereals, oilseeds and protein crops, rice. The European Commission. Agriculture and rural development (2017). URL: http://ec.europa.eu/agriculture/cereals_en (дата звернення: 10 січня 2018).
Читати статтю: eapk_2018_02_p_85_90.pdf