ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.6:631.164 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201802091
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Формування цін на землі сільськогосподарського призначення у Чеській Республіці / Ходаківська О.В., Юрченко І.В. // Економіка АПК. - 2018. - № 2 - С. 91

Мета статті - розкрити особливості формування ринкових цін на землі сільськогосподарського призначення Чехії з тим, щоб у подальшому розглянути можливість застосування даного досвіду в Україні. Методика дослідження. Використано методи: наукової абстракції, логіки, аналізу і синтезу, узагальнення й систематизації, наукового порівняння. Результати дослідження. Визначено алгоритм формування ринкової ціни земельної ділянки сільськогосподарського призначення у Чехії, що включає визначення коду, якому вона відповідає у систематизованій базі даних ґрун-тово-екологічних властивостей. Відповідно до присвоєного коду визначається базова ціна земельної ділянки. Залежно від факторів, які впливають на сільськогосподарське використання земельної ділянки, базова ціна коригується за допомогою спеціальних коефіцієнтів. Відкоригована базова ціна земельної ділянки є початковою ціною пропозиції на ринку. Ринкова ціна земельної ділянки формується виходячи з відкоригованої базової ціни під впливом попиту та пропозиції. Елементи наукової новизни. Розкрито досвід Чехії щодо формування ринкової ціни на землі сільськогосподарського призначення. Висвітлено основну мету створення та застосування систематизованої бази даних ґрунтово-екологічних властивостей. Побудовано структурно-логічну схему формування ринкових цін на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в Чехії. Практична значущість. За результатами дослідження визначено, що в основі формування базової ціни земельної ділянки сільськогосподарського призначення в Чехії знаходяться інформаційні дані щодо якості ґрунтів, за їх основними природними властивостями (бонітування), у тому числі родючості. Встановлено, що подібні підходи використовують при визначенні нормативної грошової оцінки, які застосовуються в Україні. Такі дані є важливими в оцінці земельної ділянки, так як відображають урожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах. Система коригування базової ціни земельних ділянок використовується для отримання мінімально-початкової ціни на ринку, але дана ціна не є і не має бути ринковою. Для того щоб уникнути проблеми скуповування земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цінами нижче ринкових, має проводитись ефективна інформаційна компанія щодо інформування продавців про ціни на землю. Для побудови і розвитку української моделі ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, вкрай важливим питанням залишається формування механізму формування ринкової ціни на земельні ділянки. Тому використання позитивного міжнародного досвіду щодо цього питання є надзвичайно важливим і актуальним. Табл.: 4. Рис.: 3. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: ринок земель, ціноутворення, ринкова ціна земельної ділянки, базова ціна, відкоригована ціна, землі сільськогосподарського призначення, бонітування

Список використаних джерел

 1. Гуторов О. І., Шарко І.О. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи : монографія. Харків: ХНАУ; Вид-во «Точка», 2012. 256 с.
 2. Добряк Д. С., Вiтвицька В. М. Грошова оцінка земель як важливий чинник регулювання ринку сільськогосподарських земель. Землеустрій і кадастр. 2010. № 1. С. 5-16.
 3. Заяць В. М. Оцінка сільськогосподарських ділянок методичним підходом урахування витрат на земельні поліпшення. Землевпорядний вісник. 2011. № 1. С. 17-22.
 4. Кириленко І. Г. Актуальні питання ринку земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 44-46.
 5. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 5-15.
 6. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 22-29.
 7. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Дехтяренко Ю. Ф. та ін. Київ : Профі, 2002. 256 с.
 8. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері : монографія / [Федоров М. М. та ін.] ; за ред. Лупенка Ю. О., Ходаківської О. В. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 9. Солов'яненко Н. А. Оцінка земель в Україні: історичні та методичні аспекти. Землевпорядний вісник. 2014. № 2. С. 36-39.
 10. Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні / Третяк А. Та ін. Економіст. 2016. № 5. С. 38-40.
 11. Федоров М. М. Методологічні та методичні засади удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Київ : ННЦ ІАЕ, 2009. 31 с.
 12. Федоров М.М. Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Економіка АПК. 2007. № 5. С. 73-78.
 13. Ходаківська О. В., Юрченко І. В. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення: рентоутворюючі чинники. Землевпорядний вісник. 2017. № 7. С. 14-18.
 14. Ходаківська О. В. Ринкові ціни земель сільськогосподарського призначення та орендна плата у країнах Європейського Союзу. Землеустрій і кадастр. 2012. № 1. С. 65-70.
 15. Ходаківська О. В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в країнах ЄС: можливості використання досвіду в Україні. Економіка АПК. 2012. № 5. С. 30-36.
 16. Ходаківська О. В., Юрченко І. В. Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 78-85.
 17. Агентство з купівлі та продажу земель сільськогосподарського призначення - BiorealityLtd. URL: http:// www.bioreality.cz/co-znamena-bpej.
 18. Інформаційний портал eKatalog BPEJ. Міністерство сільського господарства Чеської Республіки. URL: https://bpej.vumop.cz/.
 19. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) [Указ «Про впровадження Закону про оцінку майна (Указ про оцінку)»]. Міністерство фінансів Чеської Республіки. 2013. URL: https:// www.zakonyprolidi.cz/ cs/2013-441#p6.
 20. Zpráva o trhu s půdou [Звіт про ринок земель]. Компанія з продажу сільськогосподарської нерухомості - Farmy.cz. 2017. URL : https://goo.gl/LgmvTw.
 21. Zpráva o trhu s půdou [Звіт про ринок земель]. Компанія з продажу сільськогосподарської нерухомості - Farmy.cz. 2017. URL : http://www.farmy.cz/zpravy-o-trhu-s-pudou/.
 22. Zprávy o trhu s půdou [Закон про оцінку майна] / Парламент парламенту Чеської Республіки. 1997. URL: https://goo.gl/bCV5dg.
 23. Методологія оцінки земель відповідно до ґрунтово-екологічних одиниць (BPEJ). ІЄІСГ. URL : https://goo.gl/keifDf.
Читати статтю: eapk_2018_02_p_91_99.pdf