ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2018 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Особливості стратегічного планування розвитку сільської територіальної громади

Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України (англомовна)

Економіка агропромислового виробництва

Формування високопродуктивних молочних стад як чинник підвищення ефективності виробництва молока

Розвиток сировинної бази молокопродуктового підкомплексу АПК України

Ціноутворення та цінова політика

Рівень цін земель сільськогосподарського призначення - запорука ефективного функціонування їх ринку

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційна привабливість аграрного сектору України: регіональний аспект

Аграрний менеджмент і підприємництво

Особливості функціонування фермерських господарств в умовах конкурентного середовища (англомовна)

Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Перспективи використання технології «блокчейн» у сільському господарстві

Інноваційна діяльність підприємства на основі аутсорсингу та моделювання бізнес-процесів

Проблеми економічної теорії

Обґрунтування можливих шляхів розвитку ринкової економіки

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Порівняльна оцінка польської молочної промисловості з країнами Європейського Союзу (англомовна)

Сторінка молодого науковця

Регіональний аспект розвитку кадрової політики агропромислового виробництва